Vandværk passer på historisk tårn

- Riv dog det gamle skidt ned, er der mere end en, der har sagt til vandværksformand Poul Kjær i Fjerritslev. Det gamle skidt er det fine murede vandtårn fra 1921, og det bliver absolut ikke revet ned.

Tværtimod er det nu blevet sat i stand, blandt andet med nye fuger, så det bevares for eftertiden. Det er sket i samme omgang, som vandværket har opført sit længe planlagte nybyggeri, der nu er taget officielt i brug på adressen Vandværksvej 35. - Der er så få historiske bygninger tilbage i Fjerritslev. De er jo revet ned med hård hånd i tidens løb, og vi syntes det ville være synd, hvis vandtårnet også skulle rives ned, forklarer Poul Kjær. Han tilføjer, at hvis nogen har en god ide til anvendelse af tårnet, er bestyrelsen meget lydhør. - Det er selvfølgelig begrænset, hvad det kan bruges til, men det kunne jo være nogen havde en god ide. Tidligere har der været forslag om at indrette et galleri, men det gik i sig selv igen. Det nye hus på Vandværksvej er en fremtidssikring af vandværket, og det var nødvendigt på grund af forholdene ved det eksisterende anlæg, som ikke var sikre nok. - Der faldt ting og sager ned i anlægget, selv om der var en rist for, og vi var også bekymrede for om et barn kunne komme til skade, forklarer formanden. - Teknisk er det ikke ændret noget, andet end gamle pumper er skiftet ud med nye, men nu får vi både mødelokale, depot og kontor, så det er et stort fremskridt, siger Poul Kjær, der til nu har holdt bestyrelsesmøderne hjemme hos sig selv. Fjerritslev Vand oppumper årligt 250.000 kubikmeter vand fra ni boringer i Kollerup-området, og der er ressourcer til langt mere. - Vi har tidligere hentet 450.000 kubikmeter op, men folk sparer jo på vandet, som han siger. Der er 2141 forbrugere i vandværket, og tallet vokser stille og roligt. Når der er generalforsamling 24. marts i vandværket, holdes den for første gang i det nye hus, så der er lejlighed til at se lokalerne. Byggeriet er sket for opsparede midler, så der er ikke optaget lån, oplyser Poul Kjær.