Vandværk skal makke ret

Frejlev Vandværk får midlertidig tilladelse.

Frejlev Vandværk lever p.t. ikke op til reglerne om beskyttelseszoner og må derfor indtil videre nøjes med en midlertidig, to-årig tilladelse til indvinding af grundvand. Til gengæld må værket indvinde 180.000 kubikmeter pr. år. Det besluttede kommunens forsyningsudvalg onsdag. Baggrunden er, at det sidste år ved et teknisk tilsyn på Frejlev Vandværk viste sig, at værket indvandt mere grundvand end tilladt. Værkets tilladelse lød på på 130.000 kubikmeter pr. år, men i årene 2007-2009 er der i gennemsnit blevet indvundet 146.000 kubikmeter pr. år. Dét betragter kommunen ikke som det store problem, idet det er normal praksis for kommunen at give en tilladelse, der svarer til de seneste tre års gennemsnit plus 25 procent. Men i forbindelse med sagens behandling har kommunen gjort Frejlev Vandværk opmærksom på, at værket ikke overholder miljøkravene vedrørende fredningszoner. Der er ikke, som loven foreskriver, mulighed for at lave et fredningsbælte på mindst 10 meter omkring værkets boringer. Vil forhindre sprøjtning Desuden støder flere af vandværkets boringer op til arealer, som værket ikke selv ejer. Kommunen ønsker, at fredningszonerne skal tinglyses på disse naboarealer, så man ikke risikerer sprøjtning af arealerne. I en henvendelse til kommunen har vandværket konstateret, at man ikke kan acceptere en tinglysning på arealerne, at reglerne om beskyttelsesområde ikke kan overholdes som ønsket af kommunen, og at værket ønsker hver enkelt boring vurderet individuelt hvad angår fredningsbæltet på 10 meter. Indvendingerne gjorde dog ikke indtryk på forsyningsudvalget, som besluttede kun at give en midlertidig indvindingstilladelse, som fastholder kommunens krav. Der vil først blive givet en permanent tilladelse, når beskyttelseszonerne er etableret, siger forsyningsrådmand Tommy Eggert (DF). - Frejlev Vandværk er nødt til at rette sig efter lovgivningen. Dog har værket mulighed for at klage over fredningsbæltet på 10 meter til Miljøstyrelsen, men jeg tvivler på, at de får noget ud af det. Lovgivningen på det her område bliver håndhævet meget kontant, og der er endda fremsat lovforslag om, at der skal være en 25-meters beskyttelseszone omkring vandværker, påpeger han.