Vandværker vil kende fremtid

København: Vandværkerne er trætte af at leve i uvished om deres fremtid. Usikkerheden om den fremtidige struktur i vandforsyningen skaber utryghed blandt de 4000 ansatte, og fornuftige projekter på vandværkerne bliver udskudt, så sektoren står i stampe. Derfor kræver vandbranchen nu, at regeringen hurtigt afslutter de politiske forhandlinger med Folketingets partier om effektivisering af vandværkerne. Serviceeftersynet af den danske vandforsyning har stået på i mere end tre år, og i foråret forsøgte miljøminister Connie Hedegaard (K) at få en aftale på plads. Forhandlingerne er imidlertid gået i stå. Lang proces - Det er ikke rart at være i en forandringsproces, og slet ikke i så lang tid. De ændringer af vores rammebetingelser, der vil komme, kan ikke undgå at få betydning for de 4000 mennesker, der arbejder i sektoren. Vi synes, at over tre år er lang tid. Mange ting, som man havde lyst til at sætte i gang, er blevet udskudt, og det er et problem for en sektor, siger direktør Carl-Emil Larsen fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, hvis medlemmer er de største spildevandsanlæg og vandværker, herunder de kommunale vandværker. Det er cirka tre fjerdedele af branchen. Resten er små private, forbrugerejede vandværker. Vil tjene på vand Forhandlingerne er blevet vanskeliggjort af, at nogle partier mener, at regeringens ønske om at modernisere vandværkerne er dikteret af et forsøg fra Finansministeriet på at hente penge ud af drikkevandet. Det har blandt andet været på tale at omdanne vandværkerne til aktieselskaber, der kan trække overskud ud af vandværkerne. Heller ikke DANVA ønsker at ændre ejerformerne. Men Carl-Emil Larsen hæfter sig ved, at regeringen i sit seneste oplæg i forhandlingerne lægger op til, at værdierne skal forblive i sektoren og ikke kunne trækkes ud som overskud. - Det har været meget centralt for DANVA. Nu står der, at man ikke har til hensigt at ændre ejerforholdene. Vi har fået privatisering og overskud ud af aftalen. Derfor er vi mere positive nu end før, siger DANVA-direktøren. Ren besked DANVA ser helst, at driften af vandværkerne kan fortsætte i kommunalt regi. Hvis der kommer krav om at omdanne vandværkerne til selskaber, skal kommunerne frit kunne vælge selskabsform. - Et af målene er at skabe klarhed og gennemsigtighed over for forbrugerne, og det er ikke det, der normalt kendetegner aktieselskaber, siger Carl-Emil Larsen. /ritzau/