Vandværkets pengekasse bugner

Richard Pedersen forlader Fjerritslev Vandværks bestyrelse efter 32 år

FJERRITSLEV:På Fjerritslev Vandværks generalforsamling, der blev holdt på Fjerritslev Kro, kunne den afgående formand Richard Pedersen oplyse, at der er tilsluttet 60 nye forbrugere i løbet af året. Bestyrelsen venter næste år 30 tilslutninger. Der har værett et par sprængninger af vandrør. Efter de er repareret, er der sket en markant forbedring i vandspildet, der for nogle år siden var på 17 procent. I årets løb var der oppumpet 252.000 kubikmeter og solgt 237.000 kubikmeter, og dermed er vandspildet 6,1 procent. Det betyder at vandværket ikke skal betale vandafgift af de ca. 15.000 kubikmeter, der er løbet ud i sandet. På generalforsamlingen måtte bestyrelsen have sit forslag om nedsættelse af næste års vandpris med 50 øre til skriftlig afstemning. Bestyrelsens forslag blev nemlig imødegået med et forslag fra Otto P. Kjær, der ønskede en prisnedsættelse på en krone. Afstemningen gav til resultat at bestyrelsens forslag om de 50 øre blev vedtaget med 10 stemmer ud af 14 mulige. Begge forslag skyldes vandværkets særdeles gode økonomi. Regnskabet viser et overskud op 187.000 kroner og dermed er vandværkets likvide beholdning øget til godt fem mio. kr. Det mente såvel bestyrelsen som forslagsstilleren er i overkanten. Bestyrelsens tilbageholdenhed med yderligere nedsættelse af vandpprisen end de 50 øre begrundedes med, at der kan komme større uforudsete udgifter. Derfor er det godt at være velkonsolideret. I den nærmeste fremtid skal der ske renovering af rørledningerne på Borups Alle og udskiftning af de gamle eternitrør på Drosselvej. På forespørgsel fra blandt andre Otto P. Kjær oplyste bestyrelsen, at der ikke foreligger en decideret investeringsplan. Otto P. Kjær var af den opfattelse, at Fjerritslev Kommune for flere år siden har skrevet til vandværket og bedt værket om at fremsende en investeringsplan. Regnskabsfører Mary Ranum kunne ikke huske, at vandværket skulle have modtaget et sådant krav og undrede sig over at kommunen ikke havde rykket for et svar, hvis man havde bedt vandværket om at udarbejde en sådan plan. Teknisk chef Peter Laursen oplyser, at Fjerritslev Kommune ikke konkret har bedt Fjerritslev Vandværk om at fremsende en investeringsplan. - Men vi har har ved tidligere prisnedsættelser tilskrevet vandværket, at man i stedet for prisnedsættelse burde anvende en større del af den opsparede midler til eksempelvis sanering og forbedringer af vandværkets ledningsnet. Kommunen er forpligtet til at holde øje med driften af de private vandværker, og hvis vi i forbindelse med modtagelse af takstblade får opfattelsen af, at vandværkerne kører med så lave priser, at der er risiko for vandværkets fortsatte driftssikkerhed, kan vi med loven i hånd udbede os en investeringsplan, siger Peter Laursen Efter 32 år i bestyrelsen, heraf 16 år som formand, ønskede Richard Pedersen ikke genvalg på dette års generalforsamling. Orla Klitgaard, der kun har siddet i bestyrelsen i 16 år, ønskede heller ikke genvalg. Nyvalgt blev Palle Laust Nielsen og Bent Pedersen, mens Poul Kjær blev genvalgt. Suppleanter til bestyrelsen blev Bo Frank og Thomas Graversen. Poul Kjær overrakte blomster og takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats gennem en lang årrække. Derudover havde bestyrelsen besluttet, at invitere de to afgåede med på bestyrelsens weekendophold for at tage en ordentlig afsked med dem.