Vandforsyning

Vandværksfusion i Pandrup

PANDRUP:Purkær Vandværk og Pandrup Vandværk har taget de første skridt henimod en fusion, da emnet har været behandlet på begge vandværkers generalforsamlinger, hvor der var opbakning til planerne. Ifølge formanden for Purkær Vandværk, Bent Henriksen, er det ulogisk, at der er to vandværker i området, og der er administrative omkostninger at spare, hvis de to værker bliver til et. Purkær Vanværk har kun 160 forbrugere, mens Pandrup Vandværk har flere end 1.300. Også formanden for Pandrup Vandværk, Torben Jensen, ser fordele ved en fusion, blandt andet fordi det er forholdvist dyrt at få foretaget prøver af vandet på to værker. Begge formænd forventer, at en fusion falder endeligt på plads inden årets udgang. På Purkær Vandværks generalforsamling konstaterede Bent Henriksen, at man rådede over et godt ledningsnet, hvilket er årsagen til, at der sidste år faktisk ikke var vandspild af betydning. Vandværket oppumpede 18.00 kubikmeter, fik et overskud på 14.500 kr., og vandet er af god kvalitet, forklarede formanden. Bjarne Nielsen, Karl Erik Christensen og Bruno Villadsen blev genvalgt til bestyrelsen. Torben Jensen måtte på Pandrup Vandværks generalforsamling berette, at værket igen i år havde et stort vandspild på 16 pct. - Vi gør alt, hvad vi kan for at finde utætheder. Jeg tror ikke, at der er deciderede brud på nettet, forklarer Torben Jensen, der ærgrer sig over, at vandværket skal betale omkring 120.000 kr. i afgift på grund af vandspildet. Det er uretfærdigt, at værket skal betale så meget i afgifter, når vandet jo alligevel løber tilbage til grundvandet, mener formanden. Vandværket oppumpede 350.000 kubikmeter vand, og overskuddet blev på 728.000 kr. I bestyrelsen blev Leif Nielsen nyvalgt, mens Jørgen Christensen og Lars Larsen blev genvalgt.