Socialforsorg

Vanskelige pårørende - ikke i Hadsund

De gode historier står bogstaveligt talt i kø i ny rapport fra den lokale ældresektor

Dorthe Isaksen (tv), Dorthe Kragh og Lilli Petersen (th) er enige om, at projekt "Den gode historie" har været med til at give stemningen i Hadsund Kommunes ældresektor et generelt løft.Foto: Ajs Nielsen

Dorthe Isaksen (tv), Dorthe Kragh og Lilli Petersen (th) er enige om, at projekt "Den gode historie" har været med til at give stemningen i Hadsund Kommunes ældresektor et generelt løft.Foto: Ajs Nielsen

HADSUND:En gammel mand, som hjemmehjælperen har glemt på et toilet. En ældre dame, der har tilbragt hele dagen i sin seng. Forjagede sygeplejersker, minuttyranni og kritiske pårørende. Skal man tro formiddagspressen er det ikke noget helt misvisende signalement af den danske ældresektor anno 2006. En ny rapport fra ældreområdet i Hadsund Kommune tegner unægteligt et noget andet - og mere nuanceret - billede. Rapporten, som fortrinsvis bygger på hverdagsoplevelser i efteråret 2005, rummer i alt 150 "gode historier" fra den lokale ældrepleje. Små solstrålefortællinger, der - både indadtil og udadtil - skal være med til at danne modvægt til de negative historier, vi jævnligt konfronteres med i fjernsynet og aviserne. - Selvfølgelig sker der da fejl ind imellem. Det kan desværre ikke undgås. Men det generelle billede er, at de ældre i Hadsund Kommune er utroligt tillfredse og dejlige at arbejde med. Og at de vanskelige og krævende pårørende - dem kender vi stort set ikke. Tværtimod vil de hellere end gerne hjælpe til, hvis der f. eks. skal laves en portion salat til en grillaften, fremhæver social- og sundhedshjælper Dorthe Kragh, områdecenter Skovgården. Positivt overrasket Hun er en af de "ambassadører", som i forbindelse med projektet har haft til opgave at få "de gode historier" sat på dagordenen i kaffepauserne og på personalemøderne i de forskellige personalegrupper. Og ligesom sine to med-ambassadører, teamleder Dorthe Isaksen og sygehjælper Lilli Petersen, er hun positivt overrasket over, hvor godt det er gået med at få sat fokus på det positive i hverdagen. - Lige i starten vil der altid være nogle, der spørger: "Hvad skal nu det til for?" og "Hvad kan vi bruge det til?", men ret hurtigt gik der faktisk sport i at tænke i de "de gode historier", og det er selvfølgelig også derfor, rapporten har fået dét omfang, som den har fået. - Personligt havde jeg aldrig drømt om, at vi på så kort tid kunne nå at samle så mange "gode historier" fra hverdagen, men folk er virkelig gået ind for sagen, konstaterer Lilli Petersen. Hun glæder sig i den forbindelse over, at der nu er udsigt til, at en række af historierne fra rapporten bliver samlet i en folder, så materialet også bliver tilgængeligt for en bredere kreds. - På den måde kan kollegerne virkelig se, at deres bidrag bliver brugt til noget konkret. Og dét, tror jeg grundlæggende, er utroligt vigtigt, når man inden for et så stort område som ældreplejen igangsætter så omfattende et projekt, pointerer hun. Stemningen løftet Endnu er det for tidligt at vurdere den langtsigtede effekt af fokuseringen på "de gode historier", men Dorthe Isaksen, Lilli Petersen og Dorthe Kragh er ikke i tvivl om, at projektet har været med til at løfte stemningen i den lokale ældresektor. - Jeg fornemmer, at mange af os har fået vendt vore tanker i en mere positiv retning - og det er vigtigt i et job, hvor vi i sagens natur jævnligt kommer ud for svære situationer. - Netop, når det hele forekommer en smule tungt, er det værdifuldt at kunne finde lyspunkterne frem - og også i forhold til den enkelte beboer kan man i høj grad bruge "de gode historier" til noget konstruktivt. - Det er ikke altid nemt at blive gammel i dagens Danmark, men arbejdet med "de gode historier" er utvivlsomt med til at sætte mere fokus på den enkelte beboer og vedkommendes positive egenskaber, vurderer Dorthe Isaksen. Inspiration at hente Også i forhold til kollegerne kan der ifølge de tre "ambassadører" på Skovgården være megen god inspiration at hente i rapporten med de 150 gode historier. - Ofte tænker man ikke på, hvor vigtigt der er med en rosende bemærkning eller et lille klap på skulderen, men når man så pludselig hører eller læser, hvor meget det betyder for den enkelte - ja, så bliver man uvilkårligt mere opmærksom på dét, nævner Dorthe Isaksen. Derudover er der i den nye rapport fra ældresektoren i Hadsund Kommune masser af inspiration at hente til kommende grill-arrangementer, udflugter og mere uformelle aktiviteter. Hyggelige, fælles oplevelser, som kan være med til at forsøde hverdagen for både beboere og personale. Baseret på det seneste halve års erfaringer med "de gode historier" kan Dorthe Isaksen, Lilli Petersen og Dorthe Kragh derfor også kun anbefale andre personalegrupper at tage idéen op. - Det behøver ikke nødvendigvis at være inden for ældresektoren. Det kunne f. eks. lige så vel være inden for folkeskoleområdet, hvor man jævnligt hører negative historier om kritiske og krævende forældre, uopdragne elever og pressede lærere. - Prøv engang at sætte fokus på det positive - og de mange små succesoplevelser i hverdagen. Det kan næsten ikke undgå at smitte positivt af på dit psykiske arbejdsmiljø, lyder opfordringen fra Dorthe Isaksen og hendes to ambassadørkolleger.