EMNER

Vanvid afsløret

Tak til Birthe Rønn Hornbech for en velskrevet kronik om tørklæder og dommere. Den har helt berettiget taget de helt store overskrifter pressen rundt.

Hun afslører vanviddet i regeringens forslag om at blande sig i de juridiske dommeres beklædning, og dermed også i det parallelle forslag fra Socialdemokraterne om at blande sig i endnu flere faggruppers påklædning. At Socialdemokraterne i virkeligheden vil gå endnu længere end regeringen. viser bare noget om, hvor desperate socialdemokraternes efter min opfattelse udygtige ledelse er blevet i dens bestræbelser på at få frafaldne vælgere hjem fra Dansk Folkeparti. Atter har DF sat dagsordenen. Begivenhederne siden valget viser, at integrationsministeren ikke kan gå et skridt længere end Dansk Folkeparti tillader, og initiativretten er åbenbart også uddelegeret til Dansk Folkeparti. Det var først gådefuldt, hvordan Dansk Folkeparti fik sat tørklædeforslaget på den politiske dagsorden. Skyldtes det et akut opstået politisk problem? Nej, overhovedet ikke. Forklaringen kom som en uventet sidegevinst i kølvandet på Birthe Rønn Hornbechs kronik. Kr. Thulesen Dahl erklærede nemlig Dansk Folkeparti som et antimuslimsk parti. Det er rart, når der ikke stikkes noget under stolen, og forslaget giver kun mening, hvis det tolkes som Dansk Folkepartis idelige søgen efter at finde nye måder at mobbe de muslimske kvinder på.