Vanvittig sagsbehandlingstid

70 ansøgninger må vente op til halvandet år på kommunens stempel

Selvom udvalgsformand Gert Fischer (V) selv hjalp med at behandle miljøgodkendelser, ville det stadig have meget lange udsigter for de 70 landmænd, der lige nu venter på Rebild Kommunes stempel.arkivfoto: michael koch

Selvom udvalgsformand Gert Fischer (V) selv hjalp med at behandle miljøgodkendelser, ville det stadig have meget lange udsigter for de 70 landmænd, der lige nu venter på Rebild Kommunes stempel.arkivfoto: michael koch

REBILD:- Det er den største opgave, jeg kan få øje på inden for teknik- og miljøområdet. Det er en voldsom opgave. Sådan beskriver formanden for teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune, Gert Fischer (V), den opgave, der tårner sig op på bordet i miljøafdelingen. Opgaven består i at behandle 70 miljøgodkendelser, primært fra kommunens landmænd, der gerne vil udvide på den ene eller den anden måde. Ventetider på 1 1/2 år En acceptabel sagsbehandlingstid ligger på 16 uger for den slags ansøgninger. Men det bliver ikke tilfældet i Rebild Kommune. - Hvis de fire medarbejdere, der i dag sidder med opgaven, skal klare opgaven selv, så er de sidste ansøgninger ikke færdigbehandlet før slutningen af 2008. Det er jo en helt vanvittig sagsbehandlings tid, siger Gert Fischer, der selv har mærket presset fra landmændene, der ikke står tilbage for at ringe til udvalgsformanden og rykke ham efter svar. Grunden til, at så mange ansøgninger ligger ubehandlet i miljøafdelingen skal ikke findes i dovenskab fra medarbejdernes side. 1. januar blev der i forbindelse med kommunalreformen indført en ny husdyrlov. Den er Skov- og Naturstyrelsen sat til at føre ud i livet, og ifølge Gert Fischer er de først nu er de ved at være på plads med lovgrundlaget. Alle ansøgninger, der ikke var færdigbehandlet 1. januar 2007 skal behandles efter de nye regler. Blandt de 70 er både tidligere ansøgninger til kommunen og til det gamle amt. - Og vi kan ikke behandle sagerne, når lovgrundlaget ikke er på plads, siger Gert Fischer. Alt skal igennem møllen - De nye regler udvider miljøgodkendelsen til at omfatte et større område omkring ejendommen. Og lige meget, hvad der søges om, så skal ansøgningen hele vejen igennem systemet. Også selv om det bare er en overdækning til en gylletank, der er ansøgt om, siger Gert Fischer. Sammen med kollegerne i teknik- og miljøudvalget finder Gert Fischer sagsbehandlingstider på halvandet år vanvittige og utilfredsstillende både for ansøgeren og kommunens medarbejdere. Frist 1. marts Puklen er stor, men udvalget har indstillet, at alle ansøgninger er behandlet inden 1. marts 2008. Gert Fischer tror, at kollegerne i byrådet vil være enige med udvalget i, at så lange sagsbehandlingstider er utilfredsstillende. - Enten må vi købe os til at få behandlet sagerne ude i byen, eller også må vi ansætte nogle flere i miljøafdelingen, så vi kan få behandlet sagerne, siger Gert Fischer. Sagen skal nu behandles i økonomiudvalget, inden byrådet ser den på dagsordenen. Imens behandler miljøafdelingen hårdtarbejdende medarbejdere ansøgningerne i den rækkefølge, de er modtaget.