EMNER

Var det hele forgæves?

Journalistisk søndagsklumme om forholdene for psykisk syge mennesker.

Foto: Carl Th. Poulsen

Foto: Carl Th. Poulsen

I 2008 valgte en lang række psykisk syge mennesker at stå frem i NORDJYSKE Stiftstidende, hvor de fortalte om et liv med selvmordstanker, depressioner og skizofreni. Vi interviewede blandt andet en lærer på Søfartsskolen i Frederikshavn, der oplevede, at ingen var i stand til at hjælpe ham, selv om han havde en voldsom depression. Vi fortalte også om Anders, der måtte igennem et par selvmordsforsøg, inden han fik den rette behandling. Og om Lotte der kæmper med sin angst og savner en psykiatrisk skadestue i Frederikshavn. Men der var mange andre, der havde mod til at stå frem, og artiklerne dokumenterede, at en stor gruppe psykisk syge mennesker føler sig ladt i stikken og savner den nødvendige støtte. Samtidig fortalte ansatte i Frederikshavn Kommune om nedskæring i åbningstiden i det socialpsykiatriske støttecenter, og at der bliver mindre og mindre tid til at tage sig af de psykisk syge. Alle vore kilder overskred en personlig grænse ved at sænke paraderne og stå åbent frem. Og hvad angår de kommunale ansatte i støttecentret fik de med stor sikkerhed en regulær skideballe for at gå til pressen. Nu er så spørgsmålet: Var det hele forgæves? Som afslutning på artikelserien var psykisk syge, politikere, embedsfolk, ansatte i psykiatrien samt SIND samlet til et møde, hvor problemerne blev diskuteret. Det skete i marts 2008. Mødet var konstruktivt og positivt, og politikere og embedsfolk leverede flotte ord og lovede forbedringer. Borgmester Erik Sørensen (S) deltog ikke i mødet, men senere sagde han til NORDJYSKE: - Psykiatrien opprioriteres og skal højere op i den politiske dagsorden. Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland gik efterfølgende i forhandling med henblik på at skabe bedre forhold. Resten af året gik, uden der skete noget. Men på socialudvalgets møde i onsdags var der så endelig status på forhandlingerne. Formanden for socialudvalget, Birgit Hansen (S), måtte dog efter mødet konstatere, at der er sket meget lidt, og at der ikke er udsigt til at oprette en psykiatrisk skadestue i Frederikshavn, hvor man kan få akut hjælp. Til gengæld tales der om et såkaldt psykoseteam, der blandt andet består af en psykiater, sygeplejerske og ergoterapeut, og formålet er, at psykisk syge kan få behandling i eget hjem. Men ifølge Birgit Hansen er man ikke engang begyndt at ansætte folk til et psykoseteam, og har psykiatere i det hele taget lyst til at arbejde i Vendsyssel? Spørgsmål er der nok af. De psykisk syge har krav på svar. HVAD MENER DU? Skriv til frederikshavn@nordjyske.dk Læs i Dagbladet NORDJYSKE Stiftstidendes mandagsudgave reaktioner fra lokalpolitikere.