Lokalpolitik

Var det meningen?

Som orkestret på "Titanic" blev ved med at spille, selvom skibet sank, sådan fastholder regeringen også skattestoppet, selv om alle kan se, at de mest basale velfærdsopgaver er under pres.

Kommunerne har mere end svært ved at få pengene til at slå til, og både børn og ældre må stå for. Alle, der er afhængige af en eller anden form for hjælp fra det offentlige kommer til kort, fordi skattestoppet har udhulet mulighederne. Men var det meningen, at det skulle gå sådan?! Den borgerlige strategi er lykkedes. Målet var at gøre den offentlige sektor mindre. Problemet var, at det gør man ikke bare sådan lige. Dels udvikler den offentlige sektor sig i takt med de opgaver, den løser, dels er det voldsomt upopulært at indføre besparelser og lave nedskæringer. Derfor valgte den borgerlige regering en helt anden strategi. Man indførte skattestoppet, vel vidende at det uvægerligt ville føre til et enormt pres på den offentlige sektor og dermed velfærdssamfundet. Ved at begynde med det meget populære skattestop og følge op med ufinansierede skattelettelser, lykkedes strategien, og man opnåede den situation, vi har i dag, hvor kommunalbestyrelser og byråd bruger kræfter på at finde besparelser og skære ned på servicen for borgerne. Havde Danmark oplevet fortsat fremgang, og havde vi undgået finanskrisen, ville strategien ikke blot være lykkedes, men oven i købet været udråbt til at være en succes, men med udfordringer på op imod 200.000 arbejdsløse i Danmark, hvis vi tager dem der ikke fik forsikret sig i tide med, nedslidte folkeskoler og store årgange af ældre, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, er det borgerlige projekt dømt til at mislykkes. Nok fastholder mange borgerlige, at projektet er en succes, eftersom hele strategien var at gøre den offentlige sektor mindre, alt andet lige er det offentlige nu, qua skattestop og skattelettelser tvunget til at skære helt ind til benet i forsøget på at få budgetterne til at hænge sammen og dermed skære ned på den offentlige sektor, men mon det var meningen, at det skulle have været så voldsomt?! Det handler om balancer, og noget tyder på, at det, Fogh satte i værk i 2001, er kørt fuldstændigt af sporet. Det ville have krævet fortsat høj økonomisk vækst, hvis skattestoppet og de ufinansierede skattelettelser skulle have kunnet lade sig gøre uden at udhule velfærdssamfundet. Den borgerlige regering har opbrugt sine traditionelle liberale økonomiske politikker, en situation hvor de kun kan sidde tilbage med korslagte arme og vente på bedre tider eller alternativt udskrive valg og lade Socialdemokraterne føre Danmark på ret spor igen. Havde Venstre i 2001 virkeligt forandret sig, som det lykkedes at bilde flertallet ind, ville Venstre også have haft andre økonomiske politiker på hylderne. Nu er de kørt fast. Det er så ekstra mærkeligt, at det synes, som om vi har været i situationen før under en borgerlig regering, i 80’erne havde de borgerlige regeringer også udsolgt alt og stod med tomme hylder, men holdt krampagtigt fast i magten til det sidste, indtil en helt anden sag fældede dem. og selv da, var daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen meget imod at udskrive valg, men trods alt tænkte Statsministeren ved den lejlighed mere på Danmark end på at beholde regeringsmagten. Som orkestret på "Titanic" står den borgerlige regering tilbage. Håber vel på mirakler og venter på det gunstigste tidspunkt at udskrive et valg, for man vil for alt i verden ikke afgive magt, selv om det vil være det bedste for Danmark. Men var det meningen, at de borgerlige skulle køre os så langt ud – jeg håber det ikke!