Lokalpolitik

Var løftet om åbenhed bare en joke?

De ansvarlige politikere skylder Aalborgs borgere ærlighed og oprigtighed om projektet

Åbenhed, oprigtighed, ærlighed. Ét og det samme ifølge Politikens NuDansk Ordbog, 15. udgave, 4. oplag fra 1992. Research godtgør, at ordets betydning ikke har ændret sig hverken før eller siden. Når man så alligevel kan komme i tvivl, ja, så har det sin rod i en helt aktuel begivenhed her i vor gode by Aalborg. Her har sammenlægningsudvalget med både borgmester Henning G. Jensen (S) og rådmand Henrik Thomsen (SF) i spidsen besluttet sig for, at der nu skal være åbenhed om det kuldsejlede projekt Musikkens Hus. En åbenhed, der efterhånden efterlyses fra mange sider, blandt andet Nordjyllands Amt, hvor økonomiudvalget i samme åndedrag har smækket kassen i for udbetaling af et lovet driftstilskud på en million kroner i 2006. Men glæden over den nyvundne åbenhed varede kun kort. Forbløffende kort. For aldrig så snart var åbenheden meldt ud, før den overhovedet ikke virkede. Rådmand Henrik Thomsen mente ikke engang, at åbenheden rakte til at kommentere amtets beslutning om at lukke kassen. Og hverken rådmand eller borgmester mener, at offentligheden har krav på at få at vide, hvordan økonomien i Musikkens Hus egentlig hænger sammen. Men nøjes med - uden nogen dokumentation i øvrigt - at fastslå, at de tal NORDJYSKE har gravet frem er forkerte. Helt ærligt. Det går da bare ikke. Der er i hvert tilfælde et eller andet helt galt med den pædagogiske rækkevidde, når borgmester og rådmand proklamerer åbenhed og derefter i enhver sammenhæng kryber i skjul bag ”meget vigtige forhandlinger” om efterregninger fra blandt andet arkitektfirmaet bag den gyldne reje, østrigske Coop Himmelb(l)au. Selvfølgelig skal vi alle respektere rammerne for vigtige forhandlinger. Men det burde dog ikke forhindre, at det blev fremlagt sort på hvidt, præcist hvor mange millioner - størsteparten skattekroner- der er brugt til dato og til helt præcist hvad, hvordan hele forløbet har været, og hvorfor fondens bestyrelse øjensynligt kastede sig ud i et projekt, som den ifølge kammeradvokaten vidste var problemfyldt. Med fare for at kløjs totalt i den pædagogiske rækkevidde, så skal det alligevel nævnes, at der engang var en filosof, Karl Popper, der knyttede åbenhed og samfund sammen og definerede det åbne samfund som et demokratisk samfund, præget af kritisk erkendelse. Måske er Popper både overset og glemt og i hvert tilfælde død. Men altså - kritisk erkendelse. Det er vel ikke blevet umoderne. Som borger og skatteyder i Aalborg kommune kunne man i hvert tilfælde godt bruge lidt kritisk erkendelse hos de politikere, der har været involveret i musikhusprojektet. Og i kølvandet på det også den åbenhed, oprigtighed og ærlighed, de har lovet os. Det synes vi sådan set, vi har krav på fra folk, der har påtaget sig et demokratisk ansvar.