Lokalpolitik

Var nervøs for hidsig debat

BRØNDERSLEV:- Personligt var jeg temmelig nervøs for, om vi ville kunne opretholde et godt arbejdsklima under budgetforhandlingerne, men det kunne vi, fastlår en tilfreds Karsten Frederiksen (K). Han fremhæver, at trods opbremsning og justering i den kommunale økonomi, er der efter hans opfattelse stadig plads til visioner på budgettet. - Specielt er jeg glad for, at der ikke skal spares på ældreområdet og at planen om at bygge et nyt plejehjem i byen kører videre. Karsten Frederiksen fremhæver desuden, at med et tilskud på 200.000 kr. til Musikskolen vil der være skabt større retfærdighed, hvad angår egenbetalinge i forhold til de tilskud, der ydes til børn og unge, som går mere op i sport og idræt. Hvad angår teknik- og miljøområdet mener Karsten Frederiksen også, der er grund til tilfredshed - og han mener, der er rimeligt med penge til at købe asfalt for trods kommunens trængte økonomi. Den konservative politiker fremhæver, at budgetpartnernes vedtagelse om at sætte 250.000 kr. af i en pulje til støtte for initiativer i oplandsbyerne er en god ting. Til gengæld er han bekymret over, at forliget kun levner 500.000 kr. til det fortsatte arbejde med at lave trafiksikkerhedsforanstaltninger i kommunen.