Litteratur

Var Stygge slet ikke så ikke styg endda?

Gert Jensen er en flittig lokalhistoriker fra Børglum-kanten. Han har skrevet om klosteret og om den kendte Chr. Michael Rottbøll, modstandsmanden, der blev dræbt og blev en helt.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Stygge Krumpen blev gravlagt i Mariager kirke. Her hans gravsten. Foto fra bogen

Gert Jensen: "Stygge Krumpen - biskop og adelsmand" Nu er turen kommet til Stygge Krumpen, der ikke har opnået samme status. Tværtimod betragtes han som skurk, skørlevner og bondetamp. Prædikater, der var en Egon Olsen værdig. Gert Jensen er med egne ord "fascineret af denne magtbegærlige, politisk begavede personlighed". Bispens renommé udspringer - heri har Gert Jensen ret - sandsynligvis af, at kilderne til hans historie stammer fra bispens værste fjende, Christian 3. I denne den første lutheranske konges etpartistat måtte den gode bisp endelig bøje nakken og tilpasse sig. Før reformationen regerede bisperne enerådigt i lokalområderne. Der var ikke meget teologi i jobbeskrivelsen. Det handlede om at administrere, hvilket Stygge var god til. Biskopperne sørgede for, at det materielle grundlag for domkapitlernes, kannikernes religiøse liv og virke var til stede. Det kunne meget let give ry for at være skruppelløse pengepugere. Allerede før Stygge iførte sig bispekåben, havde han så mange vellønnede job, at paven måtte dispensere fra bopælspligten. Mange steder var der anledning og lejlighed til at pådutte ham skurkerollen. Forfatteren har lidt svært ved at drage den fulde konsekvens: at tale om at rehabilitere Stygge, men han er tæt på. Glimrende bog med mange fine illustrationer. Gert Jensen: "Stygge Krumpen - biskop og adelsmand" 48 sider, ill., 118 kr. Forlaget Vestvendsyssel