Lokalpolitik

Varekøb for 1,7 kræver udbud

REBILD:Den magiske grænse for EU-krav om et offentlige vareudbud er 1,7 mio. årligt. Det oplyser Peter Jensen som leder af økonomi- og indkøbsafdelingen i Rebild Kommune. – Helt præcist skal grænsen på 1,7 mio. tages som et gennemsnit over tre år, tilføjer han. Et alternativ til at en kommune selv gennemfører et EU-udbud for en varegruppe kan være at tilslutte sig en aftale, hvor et EU-udbud allerede har været gennemført på landsplan, eksempelvis med benyttelse af Statens og Kommunernes Indkøbs Service SKI-aftaler. Det er sidstnævnte model, som Rebild Kommune nu har valgt omkring leverance af fødevarer samt drikkevarer til offentlige mindre institutioner. Fødevarekøb for totalt ni mio. Rebild Kommune købte i 2007 fødevarer for i alt 8.9 mio. på tværs af organisationerne i kommunen. – Heraf var de 3,5 mio. til storkøkkener på ældreområdet, 1 mio. til kantinedrift administrativt personale på de tre rådhuse samt 2,2 mio. på hele skoleområdet, hvoraf en mio. vedrører skolemad. Dertil kommer en halv mio. til kantinedrift på vækstcentret og 900.000 på daginstitutionsområdet, oplyser Peter Jensen og tilføjer: – De resterende 800.000 er fordelt på en lang række mindre fødevareleverancer rundt i kommunen Den indgåede rammekontrakt gældende for alle de mindre kommunale institutioner er gældende for de næste to år og kan ifølge lederen af økonomi- og indkøbsafdelingen forlænges yderligere to år på de samme konditioner. Oprindeligt var det planen at de kommunale skoler også skulle have været omfattet af indkøbsordningen via varebestilling over nettet på samme tid som daginstitutionerne her i forsommeren. – Men da vi først skal have orienteringsmøder med de ansvarlige for indkøb rundt på skolerne, kan de efter planen først tilslutte sig ordningen engang efter skoleferien, forklarer Peter Jensen. Han understreger på samme tid, at rammekontrakten åbner mulighed for at de mindre institutioner fortsat kan handle dagligvarer lokalt. Dog må de ifølge aftalen ikke overskride en grænse på 20 procent af det totale indkøb på årsplan. Ifølge Peter Jensen er der forskellige rabatprocenter på de enkelte fødevarekategorier. På kolonialvarer er det 11 procent, kød otte og frisk eller snittet grønt fire procent. Dertil kommer en procent i rabat ved indkøb via nettet. – Så totalt kan man sige, at der bliver tale om en gennemsnitlig besparelse på omkring 10 procent fremover i forhold til listepriserne hos Inco. På sigt kan der ved samarbejdsaftaler med andre kommuner hentes yderligere besparelser, pointerer Peter Jensen.