Lokalpolitik

Varemærket skal være ren natur

SOMMERHUSE

Miljøministerens udspil, hvor han lovgivningsmæssigt vil bane vejen for opførelse af flere sommerhuse i landets turistkommuner, har givet anledning til hed debat. Forventeligt måske, for når der er natur- og miljøinteresser på spil, er det sikkert som amen i kirken, at diverse interesseorganisationer lader deres røst høre i medierne. Det er fair nok. Danmarks Naturfredningsforening har da også ytret sig kritisk og i den velkendte skingre tone. På landsplan vel at mærke. Jeg har derimod med glæde konstateret, at formanden for Lokalkomitéen i Pandrup Kommune har udtalt sig langt mere nuanceret. Flere sommerhuse betyder nemlig ikke i sig selv, at der øves skade på hverken natur eller miljø. Det ved enhver, der har et kendskab til de lokale forhold. Naturligvis er Miljøministeren lige så lidt som de lokale politikere interesseret i at spolere den natur, som er den nordjyske turismes allerstørste aktiv. En ren og uspoleret natur er det, der skal være Nordjyllands varemærke på turismeområdet både nu og i fremtiden. Det kan der ikke være to meninger om. Det behøver imidlertid ikke samtidig betyde et stop for al yderligere sommerhusbyggeri i landsdelen. Opførelse af nye sommerhuse skal naturligvis ske ud fra en nøje vurdering og afvejning af, om det vil være hensigtsmæssigt set ud fra en overordnet betragtning. I en sådan overordnet betragtning skal kortsigtede økonomiske og beskæftigelsemæssige interesser naturligvis ikke skygge for de mere langsigtede natur- og miljøinteresser. Hvem vil save den gren over, de selv sidder på? - I hvert fald ikke de nordjyske kommunalpolitikere og turistfolk. Vi behøver såmænd ikke engang amtspolitikere til at hjælpe os med at tænke ansvarligt, langsigtet og natur- og miljøbevidst (!) Kendskab til lokale forhold og muligheder gør imidlertid, at det rent faktisk er muligt at kombinere en sådan tankegang med også at bygge flere fritidshuse til stor glæde for kommende ejere og lejere. Der findes således en del områder, hvor man uden at skade hverken natur eller miljø kan opføre sommerhuse. Det drejer sig såvel om "huller" i de eksisterende sommerhusområder som om velegnede arealer lidt længere inde i landet. Det vil derfor være både dumt og uansvarligt set med nordjyske øjne at afvise de muligheder, som ministeren vil skabe for yderligere lokal udvikling. Der er nemlig både udvikling og nye arbejdspladser i at øge antallet af sommerhuse i det nordjyske. Og det kan som sagt udmærket ske uden at komme i konflikt med ønsket om at bevare en uspoleret natur. Derfor vil det tjene Nordjyllands Amt, Danmarks Naturfredningsforenings præsident og andre til ære, hvis de anlægger et pragmatisk og nuanceret syn på muligheden for at få opført flere sommerhuse i det nordjyske og ikke reagerer instinktivt og ureflekteret ved at afvise denne udviklingsmulighed i et et langt stykke hen ad vejen misforstået forsvar for naturen. Ingen har nemlig noget ønske om at angribe det, man vil forsvare ved at stoppe ethvert tilløb til ny byggeaktivitet. I stedet for at skabe den slags urimelige fjendebilleder, bør enhver med tanke for Nordjyllands fremtid nøje og seriøst vurdere enhver mulighed for at skabe dynamik og vækst i regionen. En af disse muligheder for ny dynamik og vækst er netop at tage positivt og velovervejet imod Miljøministerens initiativ. Det er ikke et angreb på den natur, vi alle alle vil værne om. Det er et forsøg på at hjælpe betrængte områder på vej mod bedre tider igen i fuld respekt for naturen og miljøet. Alle nordjyske muligheder bør udnyttes med omtanke - også muligheden for at skabe vækst og nye arbejdspladser via byggeri af flere sommerhuse. Flemming Jansen, er borgmester i Pandrup kommune. Valgt for Venstre.