Dronninglund

Varertransporten til Aldi bibeholder sin rute trods klager

DRONNINGLUND:Teknik- og Miljøudvalget har behandlet nogle klager over daglig tung lastbilkørsel til og fra Aldi ad Strømgade og Hallingsvej. Klagerne gik på at huse, samt fortov og kantsten tog skade. Udvalget har gennem møder med Aldi prøvet at finde frem til en alternativ løsning om varetransport, men der kunne ikke peges på bedre løsninger en tilkørsel fra Slotsgade og frakørsel ad Strømgade og Hallingsvej. - Vi indstiller derfor, at de nuværende adgangsforhold bibeholdes, og vil så forstærke kantsten og fortov, og samtidig henstilles det til chaufførerne med varer til Aldi at tage videst mulige hensyn, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Bent Danielsen (Borgerlisten).