Retspleje

Varetægtsfængslede optager flere pladser

Fra 22 procent til næsten 30 i løbet af ti år

AALBORG:De varetægtsfængslede fylder mere og mere i landets fængsler og arresthuset. De nyeste tal fra Kriminalforsorgen viser, at de varetægtsfængslede sidder på næsten hver tredje plads i landets fængler og arresthuse. I gennemsnit sad der hver dag 3768 personer i fængslerne og arresthusene i 2004. Af dem var de 1089 varetægtsfængslede. Procentvis svarer det til, at 28 procent af de indsatte var varetægtsarrestanter. I 2003 var procenttallet 29, og det samme var det i 2002. I 1995 var det kun 22 procent af de indsatte, der var varetægtsarrestanter. Der foreligger ikke mange tal, der viser, hvor længe de varetægtsfængslede sidder ad gangen. Men i 2001 blev der varetægtsfængslete ialt 5839 personer. Af dem sad de 185 inde i over seks månder. I 2002 blev der i alt varetægtsfængslet 6086 personer. Af dem sad de 222 inde i over seks måneder. Den udbredte brug af varetægtsfængsling får flere forsvarsadvokater til at kræve stramninger på området. Det kunne være ved, at man som i f.eks. Skotland har grænser for, hvor længe man kan varetægtsfængsle folk. Justitsminister Lene Espersen har tidligere udtalt sig om de lange varetægtsfængslinger. Hendes synspunkt er, at hun har fuld tillid til, at det er domstolene, der bedst tager stilling til, hvor længe man skal være varetægtsfængslet.