Retspleje

Varetægtsfængsling

Man kan varetægtsfængsles hvis der er: Grund til at antage at sigtede vil unddrage sig strafforfølgelse (flygte) - eller Bestemte grunde til at formode at sigtede vil begå yderligere lovovertrædelser, såfremt han/hun er på fri fod - eller Bestemte grunde til at antage at sigtede vil modvirke opklaringen, f.eks. ved at fjerne spor eller påvirke andre. Varetægtsfængsling fastsættes for en periode på maksimalt 4 uger af gangen. Herefter skal sagen for en dommer. Varetægtsfængsling modregnes i den endelige strafs længde. Betingelserne for varetægts-fængsling: 1. Forbrydelsen har en straframme på mindst 1 år og 6 måneder. 2. Varetægtsfængsel skal være nødvendigt, og formålet med fængslingen må ikke kunne opnås med et mindre indgreb.