Lokalpolitik

Variation i bybilledet

Teknisk udvalg i Sejlflod har bøjet en stiv lokalplan

SEJLFLOD:Man har et standpunkt, til man tager et nyt, sagde statsminister Jens Otto Kragh engang, og den melding kunne teknisk udvalg i Sejlflod godt citere. Udvalget har hidtil holdt stramt på, at lokalplanen for den nye udstykning ved bl.a. Bolettevej i Storvorde skal holdes. Dispensationer gives ikke. Nu har et enige udvalg imidlertid givet dispensation til, at et par fra Århus kan bygge en arkitekttegnet villa med fladt tag på adressen Bolettevej 28, selv om der i lokalplanen står, at der ikke må bygges i området med en taghældning på mindre end 10 grader. Det planlagte enfamiliehus er i to etager med ydervægge i mursten, vandskuret og malet. Facaderne mod nord og syd udgøres stort set af store glaspartier, så man rigtig kan udnytte den flotte udsigt mod nord med fjorden i det fjerne. Ejerne har ønsket en moderne bolig i et stramt og enklet formsprog, som understreges i valget af materialer både ude og inde, understreges det i ansøgningen om dispensation fra reglerne om at lave hældning på taget. - Vi synes, at husene godt må se lidt forskellige ud, og selv om vi hidtil har slået hårdt på, at reglerne i lokalplanen er til for at blive overholdt, mener vi godt, at vi kan fravige dem i dette tilfælde, siger formanden for teknisk udvalg, Iver Kjærgaard (V). En af genboern til nybyggeriet har da også klaget i forbindelse med en orientering af de nærmeste naboer. Vedkommende understreger, at da han spurgte om mulighederne for at få dispensation fra lokalplanen udtrykkeligt fik at vide, at den slags gjorde man ikke i hos Sejlflod Kommune. Genboen mener, at det burde være muligt at overholde lokalplanen og samtidig få et byggeri med et moderne, stramt og enkelt arkitektonisk udtryk alligevel. Fra forvaltningens side indrømmer man, at kotumen har været at afvise, hvis folk har spurgt om mulighed for dispensation, men at man også har sagt, at forvaltning og udvalg i hvert enkelt tilfælde naturligvis vil vurdere situationen, og at ansøgere til enhver tid har mulighed for at få behandlet deres sag politisk. Det er altså, hvad der er sket i dette tilfælde, hvor politikerne ikke mener, at man overordnet set fraviger reglerne i lokalplanen. - Vi skal heller ikke være for firkantede, og reglerne om, at vi ikke vil have flade tage hænger sammen med, at det kan være generende for naboer, der bor højere oppe, at skulle risikere at kigge ned på et fladt tag med en sø eller sammenblæste blade på toppen. - I dette tilfælde er huset det øverste i udstykningen, og der vil under alle omstændigheder ikke være nogen, der kan kigge oppefra og ned på nybyggeriets flade tag, tilføjer Iver Kjærgaard. Man har i forbindelse med sagen undersøgt, hvordan huset ville komme til at se ud med en lokalplan-acceptabel udgave. Hvis man gjorde det, ville man imidlertid komme i karambolage med lokalplanens krav om, at husene ikke må overstige et vist antal meter i højden. Byrådet vedtog lokalplanen for området for tre år siden.