Retspleje

Varm luft fra radikal

Carsten Hallqvist Jensen skriver (13.5.), at den sociale dialog i EU skal styrkes og udnyttes meget mere. Det er den danske arbejdsmarkedsmodel - bare på europæisk plan, hvor arbejdsgivere og arbejdstageres organisationer mødes, siger han.

Gid det var så vel. EU har tværtimod – med Radikale Venstres hjælp – fastlåst situationen, så arbejdstagerrettigheder altid skal vige for markedsrettighederne, der består af varernes, kapitalens, arbejdskraftens og tjenesteydelsernes frie bevægelighed. I 3 domme fra EU-domstolen er det slået fast, at der ikke kan strejkes for at få kollektiv overenskomst (Laval-sagen fra Sverige 18.12.2007), at der ikke kan laves love i en delstat, om at udliciteret arbejde skal foregå på overenskomstmæssige vilkår (Rüffert-sagen fra Niedersachsen 3.4.2008) og at et medlemsland ikke kan lovgive, om at arbejde skal udføres på overenskomstmæssige vilkår (Luxemburg-sagen 19.6.2008). Disse principper fastholdes i Lissabon-traktaten, som Radikale var med til at vedtage i Folketinget, hen over hovedet på danskerne. Uanset de fine ord i traktaten, fastholdes princippet om, at arbejdstagerrettigheder kun har gyldighed, hvis de ikke strider mod den frie bevægelighed. Hvis der er tvivl, er det EU-domstolen, der afgør sagen. Og retspraksis er uhyggelig klar. Det kunne have været anderledes, hvis Radikale Venstre havde stillet et ultimatum om kun at stemme for Lissabon Traktaten, hvis der samtidig blev vedtaget en juridisk bindene social protokol om, at arbejdstagerrettigheder altid har forrang i forhold til den frie bevægelighed. Men det ønskede hverken de eller nogen af de andre EU-ivrige partier, inklusiv Socialdemokraterne og SF! Resultatet er, at fagforeningerne knokler som gale for at fastholde de danske løn- og arbejdsforhold, når østeuropæiske kolleger kommer til landet – men nu uden den tidligere frie forhandlings- og konfliktret. Derfor er Carsten Hallqvists Jensens skønne drømme varm luft, der kun kan ændres gennem et grundlæggende brud med EU's praksis og grundlag.