Varm luft

LØKKE/EFTERLØN:Statsminister Lars Løkke Rasmussen og overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen har opdaget en ny automatik i økonomien. De påstår nu, i forbindelse med efterlønsdebatten, at jo flere personer, der er til rådighed på arbejdsmarkedet, jo flere arbejdspladser vil der opstå. Gid det var så vel. Den automatik glemmer da vist at virke rundt omkring - både her og i den store verden. Økonomi er ikke nogen eksakt videnskab. Den er til enhver tid afhængig af de politiske beslutninger. Økonomer er som bekendt folk, der har lært 100 fremmedord og 10 talemåder - og bliver godt betalt for at udtale sig, som deres sponsorer forventer. Og Lars Løkke viser sig mere og mere at være en hurtigsnakkende varmluftsballon.