Varm mad svær at sluge

Det varme måltid handler om de ældres og de ansattes trivsel

HADSUND:Spørgsmålet om, hvorvidt de ældre beboere på kommunens plejecentre skal indtage indtage dagens varme måltid midt på dagen eller om aftenen, er ikke kommet nærmere en afklaring. Som tidligere beskrevet har Hadsund Kommune valgt at få leveret maden udefra i stedet for, som nu, fra eget produktionskøkken på plejecentret Skovgården. Valget af leverandør er faldet på Mariager Diner Transportable, der leverer varmholdt mad. Antagelsen, da kommunen udbød opgaven, var, at kun kølemad ville vise sig konkurrencedygtig, men virkeligheden magede det anderledes. Dermed fik man et nyt problem på hænderne. For på plejecentret Teglgården i Als har man siden september haft gode resultater med at servere det varme måltid om aftenen, og ønsket derfra er at fortsætte med dét. I den henseende rummer den varmholdte mad det indlysende problem, at der er grænser for, hvor længe man kan holde den varm. - Det var vi jo nogle stykker, der advarede imod, da vi i sin tid drøftede, om det skulle være kølemad eller varmholdt mad. Den varmholdte giver netop ikke den fleksibilitet, som vi ønskede, siger Poul Bergmann, formanden for socialudvalget, der i enighed valgte at bøje sig for ældrerådets enstemmige anbefaling. Ubesvarede spørgsmål Nu er holdningen, at man må forsøge at få det bedste ud af den uventede situation. Ifølge Poul Bergmann forsøger man i første omgang at lægge fleksibilitet ind i aftalen med Mariager Diner Transportable. - Men hvis de skal levere maden i flere omgange, så kan det nok ikke holdes inden for de økonomiske rammer, erkender Poul Bergmann. En anden mulighed er, at leverandøren, sådan som det foregår nu med maden fra Skovgården, køler den del ned, der skal leveres til Als. - Men spørgsmålet er, om det kan holdes inden for rammerne, og under alle omstændigheder kræver det en investering i mekanik til nedkøling af maden, som vi ikke har budgetteret med, siger Poul Bergmann. Når alle disse spørgsmål er afklaret, kan svarene efterlade kommunen med et stort problem: Hvis det falder sådan ud, at alle tre plejecentre skal have leveret varmholdt mad på samme tid, skal det så være midt på dagen som på Bernadottegården og Skovgården i Hadsund eller om aftenen, som man gør det i Als? Kamel på menuen Her hviler flere udsagn fra byrådsmedlemmerne på mødet i januar som en ret tung forpligtelse over for udvalget. Den entydige anbefaling var nemlig, at man tog erfaringerne fra Als i betragtning. Og presset kommer også fra Als, hvor beboer- og pårørenderådet har spurgt til muligheden for fortsat at få varm mad om aftenen. Poul Bergmann er udmærket klar over, at medarbejderne i Hadsund næppe vil være begejstret for at få nye arbejdstider sat på menuen, men mener, at de måske alligevel vil lange til fadet i sidste ende. - Det kan være et problem, men det tager vi stilling til, når vi kender svaret fra Mariager, siger Poul Bergmann, der opsummerer det eventuelle problem på denne måde: - De ældres ve og vel har første prioritet, men personalets arbejdsforhold er selvfølgelig også uhyre vigtige. Omvendt hænger de to ting jo sammen. Hvis de ældre trives, betyder det også et bedre arbejdsmiljø, og det kan jo være, at medarbejderne vil sluge den kamel, når de hører om de positive erfaringer, man har gjort sig i Als, mener Poul Bergmann.