EMNER

Varm på flisfyring

Træflis kan blive det nye naturgas

FREDERIKSHAVN:Et nyt flisfyret kraftvarmeværk er på regnebrættet som et nyt element i energiforsyningen i Frederikshavn By. Det er Frederikshavn Varme, som har bestilt beregninger over økonomien i et flisfyret kraftvarmeanlæg til produktion af både fjernvarme og el. Beregningerne forelægges for varmeselskabets bestyrelse på dets møde i januar. Formanden for Frederikshavn Varme, Brian Pedersen (SF), siger, at det naturgasfyrede kraftvarmeværk ved Vendsysselvej har nået en alder, hvor der må forventes store vedligeholdelsesomkostninger. Derfor nærmer tiden sig for at finde en afløser. Et nyt flisfyret anlæg vil koste i omegnen af 140 mio. kr. Den sandsynlige placering er vest for affaldsforbrændingsanlægget ved Vendsysselvej. Brian Pedersen oplyser, at det har været drøftet alternativt at supplere med flis i affaldsforbrændingsanlægget, som Forsyningen overtog fra Dong Energy for et år siden. Men meldingen fra Forsyningens egne teknikere er, at man opnår en mere effektiv udnyttelse af flis i et helt nyt anlæg. Brian Pedersen påpeger, at flisfyring er CO2-neutral. Derfor passer flis fint med Energibyen Frederikshavns strategi om at overgå til 100 procent vedvarende energiforsyning. Brian Pedersen mener ikke, det bliver vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med flis. Det er en lettilgængelig handelsvare i både Danmark og Sverige. Forsyningen vil selv selv kunne bidrage med brændsel fra en 30 hektar stor pileskov ved Aalbæk, ejet af Forsyningen. Arealet har været benyttet til udbringning af slam fra renseanlæg.