Tranum

Varm velkomst til den ny Tranum-uddeler

Medlemmer af bestyrelsen i Dagli’ Brugsen sammen med den nye uddeler Else Kristensen. Fra venstre er det Jan Steffensen, Berit Borglykke, Asger Andersen, Søren Jensen, uddeler Else Kristensen, og Roger Pedersen.

Medlemmer af bestyrelsen i Dagli’ Brugsen sammen med den nye uddeler Else Kristensen. Fra venstre er det Jan Steffensen, Berit Borglykke, Asger Andersen, Søren Jensen, uddeler Else Kristensen, og Roger Pedersen.

TRANUM:For at fejre ansættelsen af den nye uddeler, Else Kristensen, havde bestyrelsen ved Dagli’ Brugsen i Tranum arrangeret en grillfest. Brugsen var vært ved mad og drikke, og de ca. 130 fremmødte gæster fra nær og fjern kunne nyde maden i teltet, der var opstillet til lejligheden. Grillfesten blev indledt med, at bestyrelsesformand Asger Andersen bød Else Kristensen velkommen til Dagli’ Brugsen i Tranum, som siden påske har været uden uddeler. Det daglige arbejde er blevet varetaget dels af personalet, der har måttet yde en ekstra stor og meget god indsats, dels af bestyrelsesmedlemmerne, som på skift har måttet trække i arbejdstøjet. Asger Andersen kom i sin tale endvidere ind på, at Dagli’ Brugsen også har nydt godt af andre frivilliges indsats, og derfor kunne han på bestyrelsen vegne med tak konstatere, at skønt der ingen uddeler har været, er både indtjening og omsætning steget, og den gode udvikling er forsat ind i juli efter Else Kristensens ansættelse. Efter velkomsten blev der serveret pølser, salat og flutes, og man hyggede sig til harmonikamusik af Kurt Gregersen. Bestyrelsen havde lavet et amerikansk lotteri med mange gevinster,bl.a. gavekort til OK-tanken, chokolade, Tranum- vin og en herlig Brugskurv.