Varme-chok i 2008 - varme-check i 2009

Forbrugere kan se frem til et brev, der luner

FREDERIKSHAVN:Fjernvarmeforbrugerne i Frederikshavn får i løbet af sommeren en velkommen hilsen fra Forsyningen. De har nemlig betalt for meget for deres forbrug i 2008. Så ud over den tilbagebetaling, der er sket i forbindelse med årsafregningen, skal alle forbrugere nu have penge tilbage. - Det vil dreje sig om 700-1000 kr. for de fleste forbrugere, men med afvigelser i begge retninger, siger afdelingschef Lars Østergaard, Frederikshavn Varme. Pengene bliver sendt på check eller sat ind på forbrugerens nem-konto omkring 1. juli. Forsyningen hævede i sommeren 2008 varmetaksterne med omkring 50 procent. Det skete, mens priser på olie og naturgas galopperede i vejret. Prisstigningerne trådte i kraft 1. september. Da havde olieprisen allerede toppet, og den faldt endnu mere senere på året. Da Forsyningen gjorde regnskabet op i foråret var der 12 mio. kr. mere på bundlinjen, end der burde være i et "hvile-i-sig-selv selskab". De penge bliver nu fordelt i forhold til i forhold den enkeltes megawattforbrug. Lars Østergaard kan endnu ikke sige præcis hvor stor en efterbetaling de 12 mio. kr. udløser pr. forbrugt megawatttime. - Det er vi først ved at regne ud nu, siger han.