Energiselskaber

Varme-formand vil forhandle

Nedlæggelse af Overlade Varmeværk i farezonen grundet millionudgift

OVERLADE:Formanden for Overlade Varmeværk, Ernst Jensen, håber gennem en dialog med kollegerne i byrådet at slippe for at grave fjernvarmenettet op, hvis og når varmeværket nedlægges. Alternativt venter formanden, at opgravningen kan udskydes, til der alligevel skal graves i byens gader. - Det vil koste godt fire millioner kroner, hvis vi her og nu skal fjerne de nedgravede fjernvarmerør. Det bliver en dyr løsning for værkets nuværende 137 forbrugere. Teknisk udvalg har tilkendegivet, at der vil blive stillet krav om opgravning af ledningsnettet, hvis værket nedlægges. Prisen er baseret på 6000 m rør og en meterpris på 700 kr. Ernst Jensen peger på en alternativ løsning til den lukning af værket, som forbrugerne på en ekstra generalforsamling har besluttet med henblik på at kunne få billigere varme ved overgang til individuel fyring med naturgas.. - Forbrugerne kan få en billigere varme end nu, såfremt værket i stedet overgår til fyring med flis. Men denne løsning tror jeg ikke selv meget på. For det første skal der investeres omkring 1,1, mio. kr. i et flisfyr. Skorstenen skal forhøjes med flere meter, og vejen ind til værket skal forstærkes, så den kan tåle kørsel med tunge læs flere gange om ugen. Formanden ser også et problem i naboskabet med kirken. Måske fortsætte - Hvis vi kan få en ordning med Løgstør Kommune om en udskydelse af opgravningen af ledningsnettet, så denne opgave kan klares til en lavere pris end de fire mio. kroner, kan vi fastholde beslutningen om at nedlægge værket og lade forbrugerne overgå til individuel varmeforsyning med naturgas. - Ellers kan vi blive nødsaget til at videreføre værket. Det vil kræve en genoplivende generalforsamling. Men os nu afvente en forhandling med kommunen. Ernst Jensen fortæller, at Energistyrelsen har meddelt, at en nedlæggelse af varmeværket kun er afhængig af et ja fra Løgstør Kommune. Varmeværket har udarbejdet en plan for afviklingen. Denne plan nåede ikke frem til mødet i teknisk udvalg tirsdag i denne uge og skal derfor først drøftes på udvalgets næste møde. - Jeg har allerede modtaget ni skriftlige henvendelser fra forbrugere om at slippe fri fra værkets levering af varme, og der er mundtlige henvendelser fra flere, der overvejer det samme. Jo færre forbrugere, der er tilbage, jo dyrere bliver varmen for disse.