EMNER

Varme-forsyningen udbygges

Ny hovedledning til Jyllandsgade skal give bedre varme-forsyning

BRØNDERSLEV:Hvis det står til forsyningsudvalget i Brønderslev, skal der etableres en transmissionsledning fra Brønderslev Kraftvarmeværk til Jyllandsgade. Der er tale om en ca. 700 meter lang ledning, som skal forbedre forsynings-sikkerheden for varmeforbrugerne. Dertil kommer, at der skal opstilles to kondenserende naturgaskedler på kraftvarmeværket. Byrådet skal i januar sige god for projektet. - Vi opstiller to naturgaskedler, for at kunne udvide varme-produktionen, og for også at kunne producere varme uden at producere el. I dag kan der kun produceres el sammen med, at der produceres varme, fortæller formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen (V). - Der kan komme et tidspunkt, hvor det ikke er rentabelt at producere el, bemærker Ole Lysgaard Jensen. Frem til 2019 ydes der et tilskud til el-produktionen. Brønderslev Kraftvarmeværk må indtil videre kun fyre med naturgas. Det er fra energiminister Bendt Bendstsen (K) slået fast, at der ikke må benyttes brændsel, der fortrænger afgiftsbelagt brændsel. - Det har ellers været fremme i pressen, at der kunne gives tilladelse til andre former for brændsel, men det er hurtigt slået til jorden. Fire af motorerne er opgraderet, og de tre resterende skal opgraderes i 2005. Der er tale om en samlet investering på ca. 20 mio. kr., men der er budgetteret med dette beløb. Samtidig etableres et nødforsyningsanlæg, så varmeforbrugerne i Brønderslev vil have varme i tilfælde af strøm-udfald. Udvidelsen er også baseret på nordbyen, hvor byggeriet indledes næste år. Driftsleder Thorsten Djernæs fra Brønderslev Kraftvarmeværk siger, at det måske kan blive aktuelt at lægge en ny hovedledning til Eventyrvej, når nordbyen er fuldt udbygget. Varmeprisen bliver uændret 550 kr. pr. megawatt i 2005. - Den aftale omkring naturgas, vi havde frem til 1. december 2004 er opsagt, så vi laver aftaler måned for måned. Ole Lysgaard Jensen vil ikke afvise, at der bliver mulighed for at indgå en længerevarende aftale.