Lokalpolitik

Varme fra undergrunden til Brønderslev

Masser af let tilgængeligt varmt vand i byens undergrund

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lene hansen

BRØNDERSLEV:Brønderslev By med sine små 12.000 indbyggere kan i løbet af nogle få år blive opvarmet ved hjælp af varmt vand fra undergrunden. Dong Energy har konstateret, at Brønderslev by er opført oven på et næsten uudtømmeligt reservoir af varmt vand. Det er 58 grader varmt, og det varme vand er konstateret i ca. 1500 meters dybde. Brønderslevs borgmester, Lene Hansen (S), og kommunaldirektør Søren Steensen er sammen med folk fra Brønderslev Forsyning A/S blevet orienteret om fundet af repræsentanter fra Dong Energy. - Vi er ikke så langt, at der er taget stilling til detaljer omkring udnyttelsen af det varme vand. Men det, man kunne forestille sig, er, at der opføres et mindre varmeværk i tilknytning til Brønderslev Kraftvarmeværk, der kan udnytte varmen, siger Lene Hansen. Ideen er at pumpe det varme vand op fra 1500-2000 meters dybde, og vandet pumpes tilbage i undergrunden efter at varmeeffekten er udnyttet. Bedste reservoir Dong Energys geologer betegner fundet som det bedste geotermiske reservoir i Danmark. - Det er det reservoir, hvor det varme vand har det højeste antal grader, og hvor vandet er lettest tilgængeligt og dermed lettest at pumpe op. Der er gjort tilsvarende fund under København, men her er det varme vand langt mindre tilgængeligt. I Thisted udnyttes også geotermisk varme. Der er kun fire områder i Danmark, der skønnes interessante, men her topper Brønderslev betydeligt. Appelsin i turbanen Lene Hansen siger, at nyheden kommer som en appelsin i turbanen for Brønderslev. - Vi har netop som energikommune sat meget ind på at nedbringe CO2-udslippet, og udnyttelsen af det varme vand i undergrunden, er jo helt CO2-neutralt. Brønderslev opvarmes i dag af naturgas, og den aftale, der er med Dong Energy, løber frem til 2015. - Men når det er Dong Energy, der er inde i billedet, kan der nok snakkes om denne aftale. Lene Hansen siger, at der arbejdes med en samlet plan for hele kommunen omkring klimavenlig energi. - I Dronninglund er det planen at bygge verdens største solfangeranlæg til små 100 mio. kr., og det skulle kunne opvarme Dronninglund. Sammen med Agrofonden arbejdes der på at udnytte biomassen til produktion af varme i andre byer. - Denne sag er blevet endnu mere aktuel efter nyheden i NORDJYSKE torsdag om problemerne med gylle i oplandet til Limfjorden. Her vil Brønderslev Kommune blive hårdt ramt som følge af Ryås udløb til Limfjorden. Lene Hansen og embedsfolk mødes snarest med Rådet for Agroindustri for at drøfte udnyttelse af biomasse til opvarmning.