Varme på vej til vinterbadere

FREDERIKSHAVN:Efter mange års kamp er vinterbaderne i Frederikshavn kommet ind i varmen. En bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden er med til at sikre ordentlige omklædnings- og klublokaler. Usle omklædningsforhold i en udlånt skurvogn lakker nu mod enden for vinterbaderklubben 'Isbryderne' i Frederikshavn. Efter at alle myndighedsgodkendelser er kommet i orden, har Lokale- og Anlægsfonden besluttet at støtte opførelsen af to træhuse på ydermolen ved Rønnerhavnen med 43.000 kr. Træhusene, som Isbryderne i årevis har set frem til, skal danne ramme om aktiviteter, omklædning, og samvær før og efter badningen for det stærkt stigende antal frederikshavnske vinterbadere. Isbrydernes formand Helge Skrubbeltrang glæder sig over bevillingen og ser frem til at kunne tilbyde sine medlemmer bedre forhold end den skurvogn uden lys, som de nordjyske vinterbadere hidtil har været henvist til at bruge. - Jeg er overbevist om, at vi om et år, i oktober 2005, kan indvie vinterbadesæsonen i nye lokaler. På grund af loven om bebyggelse af kystnære områder har vi været oppe at toppes med myndighederne i 4-5 år. Men efter vi har rykket projektet ud til yderspidsen af Rønnerhavnen har vi nu fået myndighedernes godkendelse, siger Helge Skrubbeltrang, der udover bevillingen fra Lokale- og Anlægsfonden har søgt en række andre fonde for at komme op på de knap 130.000 kr. som træhusene er budgetteret til at koste. Helge Skrubbeltrang er ikke i tvivl om, at de nye lokaler nok skal lokke endnu flere nordjyder til at hoppe i det iskolde vand. - Vinterbadning er jo blevet noget af en trend. Da 'Isbryderne' startede i 1996 var vi tre medlemmer. Nu er vi 47.