Energiselskaber

Varmechok i Strandby

Fjernvarmen steget med 18 pct. over to år

Prisen er steget, og vil stige endnu mere, når tallene på varmemåleren løber i Strandby. Det er gasprisernes himmelflugt, der har skylden. Arkivfoto

Prisen er steget, og vil stige endnu mere, når tallene på varmemåleren løber i Strandby. Det er gasprisernes himmelflugt, der har skylden. Arkivfoto

STRANDBY:Efter flere år med uændrede afregningspriser, venter der de cirka 815 fjernvarmeforbrugere i Strandby noget af en økonomisk lussing. 18 pct. dyrere varme, lyder den samlede stigning af varmeregningen på set over det nu afsluttede regnskabsår 2005/06 og det nye budgetår 2006/07. - Vi har i nogle år haft en fantastisk god aftale om indkøb af gas, men den udløb i år, og med de voldsomme priser gassen, ligesom olien har nået, er det ikke lige nu, der skal indgås nye aftaler, siger formanden for Strandby Varmeværk, Palle Jensen. Derfor bliver der indtil videre købt ind på det fri marked til dagsprisen, og derfor stiger afregningsprisen også fra de hidtidige 36 øre pr. Kwh til den ny fyringssæsons 42 øre pr. Kwh., og yderligere stiger den faste afgift med 2,50 kr. pr. kbm. rum til 12,50 kr. og den faste abbonementsafgift stiger med 250 kr. til 1250 kr. For det seneste regnskabsår har varmeværket måttet notere sig et underskud på 860.000 kr. trods overskuddet på 929.000 kr. fra året før indregnet. De prisstigninger, der nu sættes ind med, skal dels dække dette underskud samt sikre et beregnet 0-resultat i budgettet for det kommende varmeår. Omregnet betyder det, at fyringsudgiften til et enfamilieshus på 130 kvm i 2006/07 bliver op mod et par tusinde kroner dyrere eller på cirka 16.000 kr. - Men opvarmet med olie, ville udgiften blive på 22.000 kr. siger Palle Jensen og synes, at varmeværket er kommet rimeligt ud af det. Han peger på, at varmeværkets gasforbrug fra 2004/05 til 2005/06 i udgift er vokset fra 8,4 mio. kr. til hele 11,8 mio. kr. I budgettet for det kommende år lyder det optimistiske skøn for gasforbruget på 11,3 mio. kr., men det er ikke let at vide, hvad vej det går afhængig af prisudviklingen, siger Palle Jensen. I en orientering omdelt til forbrugerne gør varmebestyrelsen rede for den manglende indflydelse den har på den udefra kommende faktor, og der gives samtidig endnu engang en række gode råd om, hvordan den enkelte forbruger bedst holder hus med fjernvarmen og ikke mindst med brugen af det varme vand. Nogle forbrugere har allerede forstået det bedre end andre. Fra det afsluttede regnskabsår efterbetaler varmeværket 274.000 kr. til et antal forbrugere, mens der omvendt skal opkræves 418.000 kr. i tilgodehavender hos andre forbrugere, der har brugt mere varme, end de har betalt for i årets løb.