EMNER

Varmeforbrugere efterlyser fordele ved stordrift

- Vi har stillet i udsigt, at der var tale om stordriftfordele ved at ekspandere, men vi har aldrig lovet at priserne ville falde, sagde formand for Fjerritslev Fjernvarme, Benny Hegelund, på generalforsamlingen, hvor der igen i år blev stillet kritiske spørgsmål om betimeligheden i den fortsatte udvidelse af varmeforsyningen til oplandsbyerne.

Det var tidligere bestyrelsesmedlem i fjernvarmen gennem mange år, Erland Jensen, der lagde for med en konstatering af, at det gik tilbage for de oprindelige forbrugere. - Er det nu en fordel at blive så stor. Vi havde for få år siden en bank her i byen, der også ville være stor, og vi ved jo alle hvordan det gik, sagde Erland Jensen. Han var bekymret over udviklingen nogle steder i de nye områder, hvor alle butikkerne efterhånden er væk, og der bliver antagelig flere tomme huse fremover, og det belaster økonomien. Benny Hegelund imødegik denne bekymring med at konstatere: Ingen kan jo vide hvordan det ser ud i Fjerritslev om 20 år. Også Otto Kjær var bekymret. Han havde indsendt skriftlige spørgsmål forud for generalforsamlingen. Han havde regnet sig frem til at administrationsbidraget siden 2006 er steget med 72 procent, en stigning på 11 procent i fast afgift og en stigning på 26 procent på forbrug. - Vi er blevet væsentlig flere forbrugere, men alligevel er taksterne steget. Hvor er stordriftsfordelene blevet af, lød kritikken. Otto Kjær ønskede en orientering om, hvor man køber flis samt om prisudviklingen og kontraktmæssige forhold. Varmemester Kenny Lundtoft oplyste, at man købte flis hos Hedeselskabet og Naturstyrelsen på et-års kontrakter, men varmemesteren kunne og ville af konkurrence hensyn ikke oplyse noget som helst om prisen. Værket havde haft et underskud på 1,287 mio. kroner i forhold til et budgetteret underskud på 1,172 mio. kroner, det betyder en negativ afvigelse på 115.000 kroner.