EMNER

Varmen bliver dyrere

En gennemsnitsforbruger skal af med 800 kr. ekstra i 2012

NOx-afgift på 3,3 mio. kr. betyder en forhøjelse af varmeprisen med 43,75 kr. pr. MwH. Arkivfoto: Henrik Louis

NOx-afgift på 3,3 mio. kr. betyder en forhøjelse af varmeprisen med 43,75 kr. pr. MwH. Arkivfoto: Henrik Louis

Varmen bliver dyrere i Brønderslev i 2012. Varmeprisen forhøjes med 43,75 kr. pr. MwH, hvilket svarer til ca. 800 kr. på årsbasis for et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter og et forbrug på 18 MwH. Der var ellers lagt op til en uændret varmepris, idet overskud fra tidligere år skulle have indvirkning på prisen for 2012. Men så får Brønderslev Varme A/S en regning på 3,3 mio. kr. i NOx-afgift. - Med en sådan regning er vi nødt til at forhøje prisen, siger formand for Brønderslev Forsyning A/S, Jens Arne Hedegaard. Jens Arne Hedegaard fortæller, at målet er, at varmeprisen ikke skal svinge for meget. I 2011 blev varmeprisen nedsat til 685 kr. Priserne for vand og spildevand er uændrede. Dog indføres der på spildevandssiden et fast bidrag på 750 kr. pr. husstand. Den ny varmepris blev præsenteret på forbrugermødet, som Brønderslev Forsyning A/S holdt på Restaurant Hedelund. Her var fremtidens varmeforsyning også til debat. Jens Arne Hedegaard sagde, at han ikke længer tror på en løsning med en ledning til Vattenfall - tidligere Nordjyllandsværket i Aalborg. - Vi kan kun få en aftale, der løber frem til 2029, og det er en for kort tidshorisont, når der skal investeres flere hundrede millioner i en transmissionsledning, mener han. Vattenfall har også sat værket til salg, hvilket øget usikkerheden. Jørgen Jensen, formand for Brønderslev Grundejerforening, mener ikke, at den idé skal opgives. Omkring kloakering oplyste Jens Arne Hedegaard og forsyningschef Anni Schjønning, at der arbejdes på at kloaknettet i Brønderslev skal være to-strenget. Tidshorisonten er 50 år. I dag er det kun de nyeste bolig-områder - Agdrup-området, Aadalen, Vestskoven med mere - der er to-strenget. Mange ideer er fremme omkring anvendelsen af overfladevandet. En idé er at genåbne åløbet ved Parkvej i Brønderslev. Åen er rørlagt, og der er et grønt område.