EMNER

Varmen bliver dyrere

Hjørring Varmeforsyning hæver varmesprisen på grund af højere gaspris.

Varmepriserne stiger med knap tre procent. En gennemsnitshusstand kommer til at betale 225 kroner mere om året. Beslutningen blev truffet på repræsentantskabsmødet forleden. - Der er flere årsager til stigningen, oplyser direktør Per Sørensen fra varmeforsyningen. - Vi har haft en stabil pris i mange år, men gaspriserne er steget med 40 procent, så vi er nødt til at justere vores egen pris. Desuden får Hjørring varmeforsyning mindre affaldsvarme fra AVV og en meget varierende salgspris for elproduktionen. Det får konsekvenser for elproduktionstilskuddet, som har stor indflydelse på varmeforsyningens økonomi.. Taksstigningen sker også, fordi Hjørring Varmeforsyning vil investere i geotermi - bedre kendt som jordvarme. En forundersøgelse af muligheden for at bruge jordvarme i stor stil koster seks millioner kroner. Desuden ønsker varmeforsyningen at investere i et nyt multibrændselanlæg til forskellige biobrændsler.