EMNER

Varmen venter i undergrunden

I en tid med stigende energipriser er det oplagt at finde alternativer. Således også Hjørring Varmeforsyning, der leverer fjernvarme til 8500 husstande i Hjørring.

I flere år har man arbejdet på ideen om at hente varmt vand op fra undergrunden og udnytte det til fjernvarme. Mulighederne ser nu ud til at rykke nærmere. Alt tyder nemlig på, at Hjørring ligger ideelt placeret i forhold til varmt grundvand, der ligger i ca. to kilometers dybde. Hvis den resurse kan udnyttes, vil Hjørring og måske nogle af omegnsbyerne være sikret billig fjernvarme i mange år frem. I et vadested Princippet er at man borer et hul og pumper det ca. 55 grader varme vand op, som så udnyttes til at opvarme fjernvarmevandet via varmevekslere og varmepumper. Anlægget skal bruge noget drivvarme, som leveres fra affaldsforbrændingen. Bagefter pumpes det afkølede vand ned i undergrunden igen. Det lyder enkelt, og man kan spørge, hvorfor de ikke er startet for længst? - Når det gælder varmeforsyning er der mange interesser på spil, og vi befinder os lige nu i et vadested, hvor vi afventer de politiske beslutninger, siger direktøren for Hjørring Varmeforsyning, Per Karlsson. Han fornemmer dog, at man fra politisk side er ved at få øjnene op for mulighederne. Indtil nu er det lykkedes Hjørring Varmeforsyning at sikre forbrugerne billig fjernvarme, fordi man i Hjørring har fordelen af flere forskellige varmekilder, som man veksler imellem. Der er både affaldsforbrændingen, det gamle kulværk, der nu fyrer med træpiller og også en mindre mængde biovarme fra landbruget. Dermed er varmeforsyningen ikke tvunget til at fyre på det dyre naturgasfyrede kraftvarmeværk. De mange forskellige heste at spille på, placerer i dag Hjørring blandt de 20 procent billigste varmeforsyninger i landet . Under pres Men nu skal Hirtshals og Vrå også have del i den billige affaldsvarme fra AVV, og dermed kan priserne i Hjørring komme under pres. - Hvis vores mulighed for at aftage affaldsvarme bliver meget mindre, vil det straks smitte af på priserne, siger Per Karlsson. Hvis det bliver besluttet at satse på geotermi, vil det i første omgang betyde, at der skal bruges et par millioner kroner på de nødvendige forundersøgelser. Derefter venter investeringen i selve anlægget på godt 225 mio. kroner. - Der har vi den fordel, at vores kraftvarmeværk fra 1996 til 350 mio. kroner allerede er betalt om et år. Så vi har det økonomiske råderum, siger Per Karlsson. I Thisted har de i mange år brugt geotermisk fjernvarme, og det betyder i dag, at de kan levere den billigste fjernvarme i landet.