Varmepenge tilbage?

Kære Michael Lange. Hvor er det dog godt for dig, at du har taget turen her til Nordjylland, så du kan nyde den friske luft, de venlige nordjyder og ikke mindst den gode humor.

Netop humoren har du jo taget med. Heroppe giver 2+2 stadig 4. Matematik er abstrakt, og her i Nordjylland forholder vi os primært til det målbare. M.h.t. fyring med brænde bør du vænne dig til smilene, for det er ikke så skidt at fyre med brænde, og så er det ligeledes hyggeligt. En brændeovn har en god udnyttelsesgrad af brændet, men når det kommer til sammenligningen af de alternative varmekilder, vælger du mærkværdigt nok at udelade brændeovnen som godt alternativ til de gamle brændefyr. Det undrer mig en del, da brændeovnens gode egenskaber er velkendt i hele verden. Du anvender begrebet, en ”dårlig forretning”, men der er vist mere tale om en tvivlende reference til prisen pr KWh. Gode tørre træsorter vejer op til 560 kg/m3 (tørstof), ikke 420 kg/m3 som du skriver (tastefejl?). Desuden har de fleste brændeovne i dag en virkningsgrad på 70-80 pct. Prisen pr. rummeter løvbrænde skønnes fra 350 kr. Tørt og klart til fyring. Det er korrekt, at energien ca. er 4,2 kW i 1 kg brænde, under forudsætning af 18 pct. fugt. Det anbefales at have en fugtighed i brændet på omkring 16-20 pct. Optimal forbrænding opnås ved lyse, gule flammer, der er et udtryk for, at den rette mængde luft er til stede, den rette temperatur og egentlig også i praksis et udtryk for, at der ikke kommer nogen nævneværdig røg ud gennem skorstenen. Det er naturligvis en dejlig komfort, der opnås ved fyring med brænde. Den knitrende ild, de flotte flammer, den billige varme, der fordeles jævnt gennem hele boligen, grundet konvektionen. Den jævne varmefordeling i boligen sikres ved at anvende en passende mængde brænde. Tag udgangspunkt i diameteren på en ølflaske. Læg to-tre pinde på et godt glødelag og de lysegule flammer varmer jævnt. Korrekt, at der findes en skrotningsordning for brændekedler, men overvej om ikke det var en god idé at købe en brændeovn, når kedlen eller fyret skal skiftes ud. De 4000 kr. er da en god hjælp til investering i en ideel brændefyret varmekilde. Det er i princippet købmandsregning, der skal til for at beregne fordele ved fyring med brænde. På Energitjenestens hjemmeside findes et regneark (priser på opvarmning 2009), hvor det er muligt at se, hvad de forskellige opvarmningsformer koster pr. kWh. Ved simpel købmandsregning ses en gennemsnits pris på 0,8 kr./kWh ved addition af de enkelte opvarmningsformer, delt med antallet. Det ser lidt anderledes end de 0,6 kr. pr. kWh du referer til. Måske det kan give lidt forståelse for, hvorfor nordjyder smiler? For en god ordens skyld kunne det være attraktivt at se et realistisk bud på, hvad det koster at fyre med brænde i en brændeovn/brændefyr. Prisen pr. rummeter bøg sætter vi til 500 kr. Massen pr. rummeter,ifølge Energitjenesten 470 kg/rm. Energien pr. kg brænde er 4,2 kWh (18 pct. fugtighed) og sidst en realistisk virkningsgrad på 73 pct. for brændeovne (svanemærkningens krav) og 50 pct. for det gamle brændefyr. Brændeovn: pris pr kWh = 500 kr/rm/((470 kg/rm)x(4,2 kWh/kg) x (0,73)) = 0,35 (kr/kWh) Brændefyr: pris pr kWh= 500 kr/rm/((470 kg/rm)x(4,2 kWh/kg) x (0,50)) = 0,51 (kr/kWh) Energitjenesten har fastsat olien til 1,05 kr. pr kWh, hvilket betyder, at brændet er 3 gange billigere pr kWh. Fjernvarmen er fastsat til 0,6 kr. pr kWh, hvilket betyder, at brændet er mere end halvanden gang billigere pr kWh. Matematik, skolepenge tilbage osv.. Tja, sammenligning af en gennemsnitspris på 0,8 kr/kWh for de forskellige opvarmningsformer med prisen 0,35 kr. pr. kWh for brænde, giver da anledning til store smil. Det gavner jo miljøet ved samme lejlighed. Egentlig er det jo en god egenskab, at være miljøbevidst og i disse tider, sparsom. Til din orientering findes der ingen lokale tåber, når det kommer til fyring med brænde. Det er brug for vejledning i brug af brændeovne eller brændefyr,til de ganske få, der har begrænset viden herom. Til gengæld, er det bestemt ikke de forvirrende og til tider usande signaler der eksponeres i medierne, der bidrager til noget positivt. Michael Lange, jeg antager uden brug af matematiske finurligheder og med egne skolepenge i behold endnu, at du nok hører til den gruppe af mennesker, der bør oplyses lidt mere om ”Fyring med brænde”. Dette uanset, hvor du måtte have dit ophav…