Lokalpolitik

Varmeplan er en hed kartoffel

Byrådsmedlemmer risikerer personligt erstatningskrav, hvis de flytter kunder fra gas til fjernvarme

HOBRO:Selv om I/S Fælles Forbrænding i Hobro har masser af billigt, varmt vand til mange flere forbrugere i Hobro, er det ikke sikkert, der åbnes for den varme hane. Naturgas Midt/Nords trussel om at kræve erstatning på 16 millioner kroner kan sende lokalpolitikerne på tilbagetog. De har nemlig ikke fået den ønskede opbakning fra Energistyrelsen. Det er ellers et vældigt erobringstogt, som Hobro Fjernvarme har fået byrådets godkendelse til. Man vil tilbyde fjernvarme til en stor del af Hobro midtby inklusiv storforbrugeren Hobro Sygehus og de store boligblokke i Stoldal. Men det kommer til at ske på bekostning af naturgassen, som siden 1980'erne har forsynet området med varme. Alligevel står Hobro Kommune, Hobro Varmeværk og I/S Fælles Forbrænding sammen om angrebet. Det gælder om at udnytte en meget stor overkapacitet på Fælles Forbrænding. Her brændes så meget affald af, at det kan give fjernevarme til en tredjedel flere forbrugere. Hobro Byråd har søgt om Energistyrelsens velsignelse. Og styrelsen har delvist givet sit samtykke. Projektet med at udnytte mere fjernvarme er både samfundsøkonomisk og miljømæssigt fornuftigt. "Juristeri" i sagen Det er byrådet, der bestemmer, om fjernvarmen skal have lov at udvide. Og lokalpolitikerne har sagt ja under forudsætning af, at Energistyrelsen ikke har bemærkninger. Men Energistyrelsen vil slet ikke tage stilling til Naturgas Midt/Nords krav om erstatning. Det efterlader byrådet i uvished. - Desværre fik vi ingen afklaring af, om Naturgas Midt/Nord kan kræve erstatning. Nu er der gået "juristeri" i sagen, og jeg får næppe mine byrådskolleger til at godkende varmeplanen, hvis de risikerer personligt at skulle betale erstatning til gasselskabet, siger en ærgerlig Preben Christensen (S), formand for teknisk udvalg. Hobro en god gaskunde Han vil nu forhandle med Naturgas Midt/Nord, før sagen kommer i byrådet. Preben Christensen stiller spørgsmål ved, om selskabet har krav på kompensation. - Oliebranchen fik da heller ikke erstatning, da naturgassen overtog alle dens kunder. Desuden er Hobro en rigtig god kunde i Midt/Nord. Vi har mange gasforbrugere, og der kommer hele tiden nye til. Men byrådet kan jo bestemme, at nye boligområder ikke skal forsynes med gas. Så går selskabet glip af indtægter, siger Preben Christensen. Planlægger Anker B. Jensen fra Naturgas Midt/Nord A/S har tidligere bebudet over for NORDJYSKE Stiftstidende, at selskabet vil klage til Energiankenævnet, hvis Hobro Byråd vedtager varmeplanen. Sagen har stor principiel betydning for naturgassen. Selskabet kræver 16 millioner kroner i kontant erstatning for tab af fremtidige indtægter, hvis varmeplanen føres ud i livet.