EMNER

Varmepris holdes i ro

Der bliver ikke rokket ved varmeprisen for de ca. 10.000 kunder til fjernvarme i Hjørring i den kommende varmesæson 2009/2010.

Formand for Hjørring Varmeforsyning Flemming Simonsen kan stadig holde varmeprisen i ro, men hvor længe?Arkivfoto: Hans Ravn

Formand for Hjørring Varmeforsyning Flemming Simonsen kan stadig holde varmeprisen i ro, men hvor længe?Arkivfoto: Hans Ravn

Det blev vedtaget på repræsentantskabsmøde forleden. Men spørgsmålet er om tendensen med uændrede priser også holder i de kommende år. Over de sidste fire år har Hjørring Varmeforsyning kunnet sænke prisen med et par procent i kraft af større og større mængder billig affaldsvarme fra affaldsselskabet AVV. Men nu er der flere byer i kommunen, der vil have del i affaldsvarmen. Der er foreløbig indgået aftale med Hirtshals om en rørledning, men også Vrå og Sindal står på spring. - Dette vil let komme til at betyde en stigning i varmeprisen i Hjørring på seks-syv procent, men vi mener ikke den kommende fyringssæson vil blive påvirket, siger formand for Hjørring Varmeforsyning, Flemming Simonsen. Flere alternativer Der er også andre usikre elementer, som kan have betydning for den fremtidige varmepris. Varmeforsyningens styrke er et flerstrenget system, hvor man både kan få varme fra træpiller på det gamle kulværk, affaldsvarme fra AVV, naturgas og biogas. Nu arbejdes der på at få lavet et stort anlæg med geotermi, hvor man udnytter varmen i undergrunden. Der er i øjeblikket forhandlinger i gang med DONG om en aftale. - Vi har det mål, at vi til oktober kan fremlægge et beslutningsforslag for repræsentantskabet, siger Flemming Simonsen. Varmeforsyningen har senest også anskaffet en stor el-kedel, der under visse forhold, når der er overproduktion af el, er rentabel at bruge til opvarmning af fjernvarmevand. 29. maj indvier Hjørring Varmeforsyning en helt ny administrationsbygning på Buen. Indvielsen har været lidt forsinket, fordi man i forbindelse med byggeriet opdagede en kviksølvforurening på grunden. Det forurenede jord er nu blevet helt fjernet.