Lokalpolitik

Varmepris på vej ned

Tvungen tilslutning i hele Hvalpsund skal give et stort ryk

HVALPSUND KRAFTVARMEVÆRK fyrer med naturgas. Men en plan for tilslutningspligt skal bane vejen for, at der også kan installeres et flisfyr, som kan bidrage til at sænke varmeprisen. Arkivfoto

HVALPSUND KRAFTVARMEVÆRK fyrer med naturgas. Men en plan for tilslutningspligt skal bane vejen for, at der også kan installeres et flisfyr, som kan bidrage til at sænke varmeprisen. Arkivfoto

Det bliver lidt billigere for forbrugerne i Hvalpsund at opvarme deres huse i denne fyringssæson end det tegnede til, da varmeprisen blev sat op i sommer. Nu bliver den nemlig sat lidt ned igen. Prisen pr. kWh blev pr. 1. juli hævet fra 62,5 øre til én krone plus moms. På generalforsamlingen i Hvalpsund Kraftvarmeværk forleden kunne bestyrelsesformand Peder Holm Pedersen fortælle, at det nu er blevet muligt at sænke prisen til 88 øre pr. kWh med tilbagevirkende kraft fra 1. juli. Det betyder, at en familie, der bor i et standardhus, vil spare 2745 kroner i dette varmeår i forhold til de tal, der blev meldt ud i sommer. Besparelsen skyldes dels, at kraftvarmeværket har forhandlet sig frem til en bedre gaspris, og dels at man er gået ud på det frie elmarked. 90 nye forbrugere En endnu større prisnedsættelse venter lige om hjørnet. Men den kræver, at et flertal i byrådet siger ja til at indføre tilslutningspligt for alle husstande i byen. Det giver ikke alene omkring 90 nye forbrugere på fjernvarmen, men giver også mulighed for, at kraftvarmeværket kan få tilladelse til at bygge et flisfyr, der skal supplere den dyre naturgas. - De to ting tilsammen vil betyde, at vi vil kunne sætte kWh-prisen yderligere 30 øre ned, så vi kommer ned på 58 øre pr. kWh, vurderer Peder Holm Pedersen. Bestyrelsen for Hvalpsund Kraftvarmeværk har arbejdet med planen længe i tæt samarbejde med kommunen. En afstemning i byrådet i september sidste år gav flertal for at give bestyrelsen lov til at gå i gang med arbejdet. Der var dog også en del politikere, der var skeptiske i forhold til at tvinge borgere til at slutte sig til fjernvarmen. - Det bliver rigtig spændende, hvordan det kommer til at gå. Men jeg kan ikke se, hvorfor nogle skulle stemme imod. Det er et godt projekt, vi har, både for forbrugerne i Hvalpsund og for samfundsøkonomien og CO2-regnskabet, siger Peder Holm Pedersen. Planen for tilslutnings- og forblivelsespligt ved fjernvarmen i Hvalpsund bliver præsenteret for politikerne i plan- og miljøudvalget på mandag. Den havner på byrådets bord inden jul. En frist på ni år Hvis planen bliver vedtaget af et flertal i byrådet, så vil tilslutnings- og forblivelsespligten træde i kraft fra den dato. Folk, der ikke er på fjernvarmen, vil dog få en frist på ni år til at afvikle det gamle fyr, og for pensionister kan fristen være længere endnu. - Hvis man inden for de ni år skal have nyt fyr, så kan man ikke skifte det ud med et stokerfyr, men skal gå over til fjernvarme, forklarer Peder Holm Pedersen. Siden sidste år har syv forbrugere meldt sig ud af Hvalpsund Kraftvarmeværk. - Vi har ikke kappet ledningerne nogle steder endnu, for vi vil lige se, hvad det ender med, siger Peder Holm Pedersen. Han håber, at bestyrelsen i løbet af den ni-årige periode kan præsentere så lave varmepriser, at folk frivilligt vælger at slutte sig til fjernvarmen uden at føle, at de bliver tvunget.