Varmeprisen brager i vejret

Men det luner, at vi får en del af varmen i vore huse ved at brænde affald

FREDERIKSHAVN:Varmeprisen i Frederikshavn får et ordentligt hak opad. Stigende oliepriser på verdensmarkedet har nemlig betydet en stigning i prisen på naturgas på 52 pct. i løbet af det sidste år. Prisstigningen olie og gas slår dog kun igennem med halv kraft i Frederikshavn, fordi varmeforsyningen henter halvdelen af sin varmeproduktion fra afbrænding af affald. På årsbasis stiger varmeprisen derfor "kun" med 27 pct. i Frederikshavn. Prisforhøjelsen gennemføres med virkning fra 1. september og får derfor kun virkning på de to sidste af årets seks acontoindbetalinger. For et almindeligt parcelhus med et gennemsnitsforbrug på 18 megawatt-timer bliver der tale om en forhøjelse på cirka 2000 kr. pr. acontorate, siger direktør Gert Andersen, Frederikshavn Varme. Da de faste afgifter og abonnementsprisen ikke røres, bliver prisstigningen højere ikke bare i kroner, men også i procent for dem, der har et forbrug, der ligger over gennemsnittet, og for storkunder, som har en relativt lav fast afgift. Prisforhøjelsen sker med virkning fra 1. september. For at indhente efterslæbet fra årets første måneder, sættes prisen op fra 480 kr. pr. megawatttime eks. moms til 1018 kr. i årets fire sidste måneder Gert Andersen gør opmærksom på, at reguleringen alene gælder for resten af 2008. Han har ikke fantasi til at forestille sig, at prisen ikke bliver sat ned igen til næste år. Men sandsynligvis til et niveau, som stadig ligger over gennemsnitsprisen for 2008. Forbrugere, der betaler via PBS, bliver automatisk trukket for højere acontobidrag. Andre vil modtage nye girokort.