Energiselskaber

Varmeprisen er fremtidssikret

Der er taget højde for store investeringer på kraftvarmeværket

BRØNDERSLEV:Den stigning, der sker pr. 1. januar på varme iBrønderslev holder i flere år. Det forsikrer formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen (V). - Med baggrund i de store investeringer, der skal foretages på kraftvarmeværket, skylder vi at oplyse forbrugerne, at den stigning i varmeprisen er fremtidssikret til at kunne finasiere investeringerne. Også hvis vi vælger den dyreste løsning med nye motorer. Så prisen den holder. Men vi kan så til gengæld ikke love, at taksten kan sænkes i denne periode. - Det afhænger meget af, om energiministerens lovforslag holder løftet til varmeforbrugerne om at blive holdt skadesløs med hensyn til den fremtidige el-afregning. Når det betyder så meget for forbrugerne her i Brønderslev, er det begrundet i, at salg af el fra kraftvarmeværket i 2002 indbragte 41 mio. kr. sammenlignet med, at salg af varme gav en indtægt på 30 mio. kr. Andre indtægter, som omfatter faste afgifter med mere var på 13 mio. kr. Hvis den nye lov ikke bliver klar og éntydig kan fremtiden let blive alles kamp imod alle. - Vi ser, hvordan Elsam-ejede kraftvarmeværker hæver varmepriserne for at beskytte deres forbrugere mod stigende priser på el. Blandt andet har Sæby Varmeforsyning valgt at betale 30 mio. kr. for at komme ud af en kontrakt med Elsam i utide om levering af varme, for derefter at investere 50 mio. kr. i eget kraftvarmeværk for selv at kunne producere varmen. Selv efter en investering på i alt 80 mio. kr. er taksten uændret i forhold til det, som betaltes til Elsam. - Ligeledes forsøger det store Elsam-ejede kraftvarmeværk Maarbjergværket med 15.000 forbrugere i Holstebro og Struer at pålægge varmeforbrugerne en ekstraregning på 10 mio. kr. pr. år for at kunne sænke el-prisen. En stigning, som varmeforsyningen mener er kontraktbrud - Ligeledes medfører Herning Kommune salg af 64 procent af aktierne i Energigruppen Jylland A/S til statsejede D.O.N.G. også højere varmepriser. - Det viser med al tydelighed, at vi valgte rigtigt her i Brønderslev ved at bygge selv til varmeforbrugerne, så varmeforsyningen er selvstændig og uafhængig. Det er særdeles påkrævet, at det også fortsætter i fremtiden, så ingen andre interesser skal tjene på varmeproduktionen, siger Ole Lysgaard Jensen.