Varmeprisen holder sig i ro

Rekordhøje oliepriser berører endnu ikke kraftvarme-værkerne

De fleste steder holdes prisen på fjernvarme i ro i Thisted Kommune på trods af prisstigninger på naturgas, en anden snak er det for borgere, der fyrer med olie. Arkivfoto

De fleste steder holdes prisen på fjernvarme i ro i Thisted Kommune på trods af prisstigninger på naturgas, en anden snak er det for borgere, der fyrer med olie. Arkivfoto

Selvom oliepriserne og dermed priserne på fyringsolie og naturgas stiger dramatisk lige i tiden, ryster man ikke på hånden hos de tre kraftvarmeværker i Thisted Kommune, der er helt baseret på naturgas. Det drejer sig om kraftvarmeværkerne i Snedsted, Vorupør og Klitmøller. De øvrige varmeværker i kommunen, så som Thisted Varmeværk, baserer sig på ikke fossile brændstof og berøres derfor næsten ikke af prisstigningen på olie og naturgas. Mere strøm Snedsted Varmeværk har netop investeret i nye og større motorer, hvilket betyder, at effektiviteten er øget - og det betyder, at man her kan holde priserne i ro næste år på trods af prisstigningen på naturgas. - Med den større motor producerer vi nemlig også mere strøm, som giver os en merindtægt, der opvejer prisstigningen på naturgas. På den måde kan vi holde priserne i ro. Fortsætter priserne på naturgas med at stige, må vi selvfølgelig til at kigge på om prisniveauet holder, men det bliver så ikke før næste år, siger formand Poul Nørgaard Larsen. Snedsted er MWH-prisen lige nu 345 kroner inklusiv moms. Derudover kommer en fast afgift beregnet med 30 kroner per kvadratmeter beboelse. På varmeværket i Vorupør er meldingen stort set den samme. På grund af prisstigning på el, som varmeværket sælger, kan priserne holdes i ro et stykke tid endnu. Her er MWH-prisen 440 kroner inklusiv moms med en fast afgift på 3400 kroner årligt for små huse og 6800 kroner årligt for store huse. Fortsætter prisen på naturgas med at stige, kan der blive tale om prisstigninger, men først næste år. Lidt op i Klitmøller Varmeprisen i Klitmøller kommer til at stige lidt i perioden 2008-2009 oplyser administrationschef Henrik Pedersen fra Thy-Mors Energi, som administrerer Klitmøller Kraftvarmeværk. - Faktisk satte vi priserne ned per 1. juni i år, og de priser fastholder vi perioden ud. Så kommer der en mindre stigning for 2008-2009 som konsekvens af prisstigningerne på naturgas, og det skyldes, at vi netop har forhandlet ny kontrakt på naturgas, siger han. MWH-prisen i Klitmøller lyder i dag på 642,5 kroner, og der er en fast afgift på 5000 kroner årligt. Den pris vil altså stige lidt fra 2008-2009. De varmeværker, der ikke er baseret på naturgas, så som Thisted Varmeværk, får prisstigningen på naturgas meget lidt om overhovedet nogen indflydelse. Driftsleder Jens Roesgaard sover roligt om natten, og det kan de 4600 brugere fra Thisted og Hillerslev også gøre, beroliger han med. - Jeg regner med, at vi næste år holder prisen på samme niveau som nu, men først midt i december kan jeg give den nøjagtige pris, siger han. Prisen på varme i Thisted og Hillerslev lyder i dag på en MWH-pris på 207 kroner. I eksempelvis Bedsted, Hurup og Vestervig fyrer man med træpiller, og heller ikke her får prisstigningen på naturgas derfor den helt store betydning. - og olie En lidt anden snak er det for dem, der fyrer med olie. Råolien fra Nordsøen er steget, og hos både OK Benzin og Statoil er prisen på fyringsolie steget med 60 kroner per leveret 1000 liter. Det giver en familie som bruger 3000 liter fyringsolie om året en ekstraregning på omkring 150 kroner om måneden.