Energiselskaber

Varmeprisen ned i Tårs

Forbrugerne får en gevinst på grund af overskud i varmeværket

TÅRS: Når varmeværkets brugere i aften går til ekstraordinær generalforsamling i Tårs Varmeværk for at vedtage nye vedtægter endeligt, så kan de glæde sig over, at deres varmeregning bliver mindre. Det går nemlig godt for Tårs Varmeværk. Regnskabet viser et overskud på 400.000 kr., og den gode økonomi kommer værkets brugere til gode. Bestyrelsen har besluttet at sænke varmeprisen pr. kwh med godt 10 pct. - For en gennemsnitsforbruger som mig selv betyder det cirka 1000-1500 kr. årligt, oplyser formand Jens Vestergaard. Overskuddet kommer ellers i et regnskabsår, hvor forbruget af varme er faldende, og dermed også varmeværkets indtægter. Men økonomien hænger alligevel godt sammen. De 400.000 kr. i overskud kommer efter afskrivninger på 1,3 mio. kr. En del af hemmeligheden bag varmeværkets gode økonomi er, at naturgassen, der fyres med, er blevet billigere. Prisen på brugernes faste udgifter er uændrede. Varmeværkets budget for året er 14 mio. kr. Varmeværket har haft god brug for sin forsikring, da en turbolader gik i stykker. Normalt et meget kostbart uheld, men forsikringen dækkede anskaffelse af en ny og monteringen. Forsikringen betalte også en del af driftstabet, men varmeværket måtte selv skyde 100.000 kr. i, som var selvrisikoen på forsikringen. Regnskabet viste også en - forventet - udgift til renovering af motoren efter 32.000 timers kørsel. Renoveringen løb op i næsten 3, 5 millioner kr. De fleste af pengene havde man, så trækket på kassekreditten er begrænset. Formand Jens Vestergaard understreger i øvrigt, at det er særdeles vigtigt, at folk møder op til den ekstraordinære generalforsamling i aften på hotellet, da et flertal på to tredjedele af de fremmødte afgør sagen endeligt.