Varmepriserne stiger i Manna-Thise

Der er fortsat usikkerhed omkring varmeprisen, men målet er en fast prisaftale

MANNA-THISE:- Året har været præget af frustrationer over olie- og gasprisernes himmelflugt. Det konstaterede formand for Manna-Thise Kraftvarmeværk, Henning Rand-Jensen, på generalforsamlingen. - Ganske vist har vi opnået en del rabat hos Dong, men det står slet ikke mål med prisstigningerne. På grund af stigningen i oliepriserne måtte kraftvarmeværket pålægge forbrugerne fem øre ekstra fordelt over de sidste rater, idet værket ellers måtte kalkulere med et væsentligt underskud. - Selv om forbrugerne fik en ekstraregning, dækkede det dog ikke underskuddet, hvilket vi udmærket var klar over, hvorfor vi besluttede, at egenkapitalen, som er ret solid, skulle dække resten, oplyste Henning Rand-Jensen. Han oplyste, at det samme er sket i indeværende sæson. - Vi har allerede nu indgået en ret fordelagtig kontrakt vedrørende gasleverancen fra oktober 2006 til oktober 2008. - Herunder har vi fastlåst dollarkursen, som nu er ret lav, hvilket påvirker prisen til vores fordel, hvis den atter skulle stige. Henning Rand-Jensen kunne fortælle, at der er monteret ny motor. - Arbejdet varede et par uger, og vi har nu den bedst tænkelige motor. Der er et helt nyudviklet tændingssystem, som er væsentlig billigere i reservedele end det gamle. Dertil kommer, at vi nu har et system, der kan fortælle folkene på Brønderslev Kraftvarmeværk - der servicerer os - nøjagtigt hvilken af de 20 tændspoler, der måtte være problemer med, hvilket igen sparer tid. - Den nye motor bruger desuden 11 kubikmeter mindre gas pr. time med samme effekt. Og vi ligger blandt landets højeste , hvad angår virkningsgrad, oplyste Henning Rand-Jensen. Han kunne også nævne, at hvor den gamle motor skulle have en hovedreparation for hver 20.000 timer, så skal den ny kun have for hver 30.000 timer. - Det skyldes hovedsageligt en stærkt forbedret krumtapaksel, oplyste Henning Rand-Jensen, der kunne fortælle, at motoren kan køre til 2015. Han kunne fortæller, at der er indgået en servicekontrakt med motorleverandøren Jenbacher, og denne aftale sikrer værket mod ubehagelige overraskelser med hensyn til motoren og dens drift.