EMNER

Varmepriserne vil stige

Men ingen Hjørring-tilstande i Brønderslev, lover forsyningsudvalgets formand

BRØNDERSLEV:Varmepriserne i Brønderslev vil også stige næste år. Det forudser formand for Brønderslev Kommunes forsyningsudvalg, Ole Lysgaard Jensen (V). Han tør endnu ikke sige, hvor meget prisen vil stige. I forbindelse med en artikel i NORDJYSKE Stiftstidende 13. maj vedrørende Hjørring Varmeforsyning under overskriften: "Varmepriser på himmelflugt", blev der fortalt om situationen i Hjørring. - Vi kan oplyse, at situationen i Brønderslev ser noget anderledes ud, siger Ole Lysgaard Jensen. Hjørring Varmeforsyning har et underskud på 12 mio. kr., hvor der i Brønderslev Varmeforsyning er et overskud på 1,9 mio. kr. - Jeg er til gengæld meget enig i, at fremtiden er meget usikker, især med hensyn til prisen på el. Derfor opfordrede vi også på forbrugermødet til, at man lagde lidt til side af den opsparing, der har været i år på varmeregningen. På Fjernvarmeforeningens årsmøde i oktober 2002 lovede energiminister Bendt Bendtsen (K), at ny lovgivning på området ville holde varmeforbrugerne skadesløse, men hvem tror på det? Tænk på alle de løfter, politikere af alle partifarver har udstedt, for at løse barmarksværkernes problemer, udtaler Ole Lysgaard Jensen. - Mig bekendt har Bendt Bendtsen endnu intet foretaget sig for at indfri sit løfte til varmeforbrugerne på årsmødet. Derfor er det særdeles påkrævet, at vi i forsyningsudvalget i forbindelse med kapacitetsudvidelsen på kraftvarmeværket forbereder os på fremtiden. Men den manglende lovgivning på området gør det særdeles vanskeligt. Ole Lysgaard Jensen fortæller, at det på et ekstraordinært møde i forsyningsudvalget er truffet beslutning om valg af rådgivningsfirma til opgaven. - Vi skal have belyst de fremtidige miljøkrav, produktionsmuligheder, kundegrundlaget og en vurdering af brændselsmarkedet. Usikkerheden om den fremtidige el-pris kan blive så stor, at vi alvorligt må overveje, om eventuelt nye motorer kun skal producere varme til forbrugerne, bedst og billigt. - Men med de nuværende, høje el-afregningspriser må det være helt specielle forhold, der gør, at Hjørring Varmeforsyning kommer ud med et underskud på hele 12 mio. kr., mener Ole Lysgaard Jensen.