Varmepumper

Allerede i 1830 udtænkte franskmanden Sidi Carnot teorien, som senere blev grundlaget for nutidens køle- og varmepumpeanlæg. Ifølge Carnot’s teori er en varmepumpe et energitransportanlæg, som transporterer en varmemængde fra et lavt temperaturniveau til et højere temperaturniveau. En varmepumpe virker i princippet som et køleskab: Hvor køleskabets kompressorkreds har til formål at opretholde en lav temperatur ved at flytte termisk energi fra kølerummet til et højere temperaturniveau i omgivelserne, har varmepumpen til formål at opretholde en behagelig rumtemperatur ved at afgive termisk energi hentet fra et reservoir med en lavere temperatur. Dette reservoir vil for danske forhold typisk være udeluften, udsugningsluften (fra mekanisk ventilation) eller jorden - i særlige tilfælde kan søer, grundvand eller staldvarme anvendes. De mest effektive varmepumpesystemer til husstandsbrug i dag leverer op til 4 gange den varmemængde relativt til den elektricitet de bruger. Man siger, at det har en virkningsgrad på 4. Varmepumpers ydelse er bedst i kombination med lavtemperatursystemer, eksempelvis gulvvarme eller luftvarme. Der er i dag installeret ca. 40.000 små varmepumpeanlæg til opvarmning i boliger og ca. 5.000 større anlæg til blokopvarmning, i landbrug og industri m.v. Varmepumpernes energiproduktion svarer til 3 procent af fjernvarmeforbruget. Et jordvarmeanlæg består af en varmepumpe placeret i bryggers, baggang eller lignende. En jordslange (typisk 200 – 400 m.) nedgraves i ca. 1 m. dybde, hvorfra man henter den solenergi, som løbende oplagres i jorden henover sommeren. Et jordvarmeanlæg er en 100% dækkende varmekilde til et hus, og kan derfor erstatte eksisterende olie/gas–fyr. En luft/luft varmepumpe består af en indedel og en ude-del. Inde-delen placeres, hvor varmebehovet er størst, det vil typisk sige i stuen, eller køkken/alrum. Ude-delen placeres udvendig ved huset. Selv om termometeret viser minusgrader, findes der stadig varme i udeluften, som varmepumpen kan udnytte. En luft/vand varmepumpe tager energi fra luften, og konverterer den til en højere temperatur, så den kan anvendes til boligopvarmning og varmt vand. En luft/vand varmepumpe kan ikke betragtes som en 100% dækkende varmekilde, og den skal derfor kombineres med supplering i form af en elpatron, oliefyr eller lignende. [ Teknologisk Instituts hjemmeside om varmepumper: www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo [ Installatørernes kvalitetssikringsordning: www.vp-ordning.dk [ Energistyrelsen: www.ens.dk [ Varmepumpefabrikantforeningen: www.varmepumpefabrikanterne.dk