Varmerabat udsat

Nye acontoopkrævninger senere på året

FREDERIKSHAVN:Februar blev en sur måned for fjernvarmebrugerne i Frederikshavn. Måleren kørte med rekordfart i den koldeste måned i årevis. Og da acontoopkrævningen for årets første to måneder dumpede ind af brevsprækken, var det uden den nedsættelse af varmeprisen, som forbrugerne er blevet stillet i udsigt siden 2001. Enhedsprisen var som sidste år 562,50 kr. pr. mWh. Varmeforsyningens og politikernes erklærede hensigt var, at prisnedsættelsen i 2003 skulle fremgå af årets første aconto-opkrævning. Men den kommunale varmeforsyning sender i løbet af foråret nye acontoopkrævninger ud til forbrugerne - og det bliver formentlig med lavere enhedspriser. Leder af kommunens forsyningsafdeling, Jan Andersen, tør ikke forudsige hvor stor ændringen bliver. Han venter på baggrund af de politiske signaler en nedsættelse. Det, der har gjort en prisnedsættelse mulig, er en aftale mellem Elsam, affaldsselskabet AVØ og Frederikshavn Kommune om lavere afregningspris for varme produceret på det affaldsfyrede kraftvarmeværk på Vendsysselvej. Aftalen blev indgået omkring årsskiftet, og varmeforsyningen havde på den baggrund forventet en takstnedsættelse inden udsendelse af acontoopkrævninger. At det gik anderledes, forklarer Jan Andersen med, at der i sidste fase blev rejst nye spørgsmål fra AVØs bestyrelse til teknikerne, som har skruet aftalen sammen. Det var spørgsmål af rent opklarende karakter, men de forsinkede alligevel den politiske godkendelse. Varmeaftalen skal behandles af byrådene i både Frederikshavn og Sæby, fordi begge kommuner er interessenter i affaldsselskabet AVØ. - Når aftalen er politisk godkendt, vil varmeforsyningen komme med en indstilling til teknisk udvalg om, hvor stor en del af den lavere købspris for varmen, der skal omsættes til lavere forbrugerpriser, og hvor meget, der skal bruges til at rette op på forsyningsnettet, siger Jan Andersen. Dele af forsyningsnettet er, siger han, meget nedslidt.