Lokalpolitik

Varmesag på Dalhøjen endt i lys lue

Familien Guldhammer har sluttet stokerfyr til, da kommunen ikke reagerede på erstatningskrav

FJERRITSLEV:Det ryger lystigt op af skorstenen hos Lis og Frank Guldhammer på Dalhøjen ved Fjerritslev. Det skulle det faktisk slet ikke, for i følge lokalplanen for det nye boligområde er der fjernvarmepligt for alle husene i den nye udstykning. Men en fejl i slutsedlen, som på kommunens vegne er underskrevet af borgmester Otto Kjær Larsen (V) og kommunaldirektør Jane Hvas, gør at ægteparret Guldhammer fastholder deres ret til at have egen varmeforsyning. Heri står nemlig, at der ikke er fjernvarmepligt. Et tilbud fra Fjerritslev Kommune om at kompensere for fejlen med 15.000 kr. er blevet afvist af ægteparret. Kravet lød på 100.000 kr. for at kompensere for tabet ved at undvære stokerfyr og eget brænde. - Det var ikke fordi vi var ude efter kommunens penge, vi ville meget hellere installere vores eget fyr, siger Lis Guldhammer. - Kommunen reagerede ikke på kravet fra vores advokat, og så betragter vi sagen som afsluttet. Vi har papir på, at vi ikke skal tilsluttes fjernvarme, så vi har installeret stokerfyret, og det er taget i brug. Vi er jo flyttet ind, forklarer hun videre. - Vi har jo også allerede for længe siden betalt de 8000 kr., der i følge slutsedlen skal indbetales for at slippe for fjernvarmen. Lis Guldhammer siger, at hvis kommunen vælger at køre en retssag om spørgsmålet, imødeser parret den med sindsro. Anden opfattelse Fjerritslevs borgmester Otto Kjær Larsen (V) siger til oplysningen om det installerede fyr, at han ikke betragter sagen fra Gl. Dalhøj som afsluttet, som ejerne åbenbart gør. Tværtimod. - Begge parter har underskrevet et betinget skøde, hvori der tages højde for den verserende tvist om varmeforsyningen. Så sagen er absolut ikke afsluttet, siger borgmesteren. Han tilføjer, at hvis det er rigtigt, at der er installeret stokerfyr, er det en sag for administrationen at gå videre med. Strafbart Fra teknisk forvaltning siger fungerende leder Peter Laursen, at det er strafbart at overtræde en lokalplan. - Kommunen har besluttet, at der ikke skal gives dispensation fra planen, og hvis der er installeret fyr i ejendommen, er det ikke sket i god tro. Ejeren har hele tiden vidst, at der er fjernvarmepligt, siger han. - Det er strafbart at handle sådan, og det kan udløse en politianmeldelse, hvis ikke et påbud bliver fulgt. I yderste konsekvens kan en dom komme til at lyde på dag- eller ugebøder, indtil fyret bliver fjernet, oplyser Peter Laursen. Lis Guldhammer siger om en eventuel retssag, at det er hendes opfattelse, at kommunalbestyrelsen ikke til sinds at gå så vidt.