Lokalpolitik

Varmesagen

VARMESTRID: Fortsættelse af indlæg af 14 januar 2003. Den 11.02.91 afholdtes der et møde hvis deltagere var: Borgmester Nibe Hansen Skagen Kommune, kommunaldirektør Leo Andreasen, Skagen Kommune, Chr. Olsen, varmeværket, S. E. Gleebak, varmeværket. Forhandlingsoplæg. Skagen Forbrænding og Skagen Varmeværk opretter et fælles energiselskab der skal drive Skagen Forbrænding. Hver af parterne ejer 50% af selskabet. Overskud deles af parterne. Underskud dækkes af Skagen Kommune. Skagen varmeværk accepterer en glidende stigning af betalingen for varmen fra Skagen Forbrænding op til et maksimum på 80-85 % af egenproduktionspris på gas, i en aftalt overgangsperiode. Skagen Varmeværk leder den daglige drift af Skagen Forbrænding.Aftalen skal gælde i mindst 10 år, men gerne i 20 år. Såfremt aftalen opsiges af Skagen Kommune får Skagen Varmeværk kompensation for meromkostninger ved selv at skulle producere varmen. Skagen d. 8 februar 1991. Efter dette skulle Skagen Kommune foretage beregninger på basis af et oplæg. Forelægge det for økonomiudvalget, derefter skulle Skagen Kommune melde tilbage til Skagen varmeværk. Enigheden om vigtigheden af at holde tæt overfor presse m.m. om de pågående forhandlinger. Enigheden om vigtigheden af, at ingen "taber ansigt" ved løsningen af problemet om fremtidig pris. Refereret af Chr. Olesen med underskrift. Beviserne har jeg fået som bilag i sagen fra landsretssagen, som bilag 6 og 7. Det er som om man helt har glemt hvordan der så ud på lossepladsen engang. På det tidspunkt blev affaldet smidt ned i den eksisterende åbne ovn og afbrændt, somme tider stod flammerne 3-4 m. op af skorstensrøret og sendte arme ud over lyngen og fyrrebevoksningen nord for lossepladsen så træerne var helt røde af varmen. Anpartsselskabet skaffede selv pengene og byggede Skagen forbrænding. Det var et udmærket samarbejde på lossepladsen. Dette ophørte da statsingeniør Erik Ravn afgik ved en alt for tidlig død og formanden på pladsen, Tage Fredborg, gik på pension. Sammen med at Fredborg forlod pladsen forlod freden pladsen. Det vil være en god ide hvis Skagen byråd vil tage kontrakterne frem og læse dem grundigt igennem, det vil give stof til eftertanke. Hvad med kontrakten med Skagen Forbrænding? Eller var det lønnen for de 18 måneders opsigelse Skagen kommune snød mig for? Med den slags venner, behøver man ikke frygte sine fjender.