Energiselskaber

Varmeværk bag store renoveringsopgaver

HAVERSLEV:Haverslev Varmeværk A.m.b.a. har afviklet sin årlige generalforsamling, og traditionen tro mødte der kun et par stykker op ud over bestyrelsesmedlemmerne. I sin formandsberetning fortalte Per Poulsen om aktiviteterne i det forgangne rengskabsår, der går fra 1. juli 2003 til 30 juni i år. Forbruget på værket har været 11.302 megawat timer, et lille fald på seks procent i forhold til i fjor. Afregningsprisen næste år er uændret 458 kroner per megawat time. Antallet af tilsluttede varmeforbrugere er uændret 251, efter at to meldte sig ud allerede sidste år. Ledningsanlægget på Bøgevej er blevet renoveret. Det var en kostbar og vanskelig affære, da vejen er smal og der er trængsel af flere ledningsejere i området. På samme tid benyttede varmeværket muligheden for at etablere en ringforbindelse for at styrke driftssikkerheden ved eventuelle ledningsbrud. Renoveringen fortsatte op ad Østergade, men her blev arbejdet indstillet sidste vinter og først genoptaget genoptaget i år på grund af dårligt vejr. Efter planen skal renoveringen af Vinkelvej afsluttes i år, hvis vejrguderne er med varmeværket. Renoveringerne af ledningsanlægget i de enkelte gader er meget omfattende, fordi alle stikledninger til forbrugerne langs ruten udskiftes samtidigt. Nyt lån til renovering Haverslev Varmeværk har netop optaget et lån på 2,5 mio kroner til fortsat renovering af ledningsnettet. Disse udgifter er tidligere klaret over driften. Men da omfanget af renoveringer i de sidste år har udviklet sig og fortsat vil koste en del penge de kommende år, har varmeværkets bestyrelse besluttet at fordele udgifterne over en længere periode ved optagelse af lånet for dermed at kunne fastholde stabile afregningspriser. På selve varmeværket er motoren blevet hovedrenoveret for 55.000 kroner, en udgift der også omfattede en ny katalysator og elektrisk drevet kølevandspumpe. Generatoren i værket er også blevet renoveret for 135.000 kroner. Overskud på driften Regnskabsfører Finn Høiby kunne fortælle om et lille overskud på driften på godt 55.000 kroner, hvilket sammen med overskuddet i fjor på knap 49.000 kroner er det andet positive resultat i flere år for varmeværket. På valg var regnskabsfører Finn Høiby og næstformand Finn Ovesen, der begge blev genvalgt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ud over Per Poulsen Kim Nielsen, Finn Gregersen og Kim Nielsen. Suppleanter er fortsat Poul Erik Jensen og Jan Baade Jensen samt revisor Kristen Stagstrup.

Forsiden