Energiselskaber

Varmeværk er gået fra 18 til 386 forbrugere

JERSLEV: I dag er det 45 år siden Jerslev Varmeværk startede den første kedel, der skulle give varme til 18 husstande. Allerede året efter udvidedes tallet for varmeaftagere væsentligt, idet De gamles Hjem og Toftegårdsskolen blev tilsluttet. I 1962 blev der indkøbt en 50.000 liter stor olietank og en ny stor kedel, da de eksisterende kedler allerede var for små. I 1968 var antallet af forbrugere steget til 240. Tallet voksede støt. I 1983 var der 340 forbrugere og ved 25-års-jubilæet i 1984 var tallet 352. I dag leverer varmeværket, som nu er et kraftvarmeværk, varme til 386 forbrugere, hvilket betyder, at langt de fleste af byens husstande er tilsluttet. Jerslev Varmeværk begyndte i det gamle elværk i Palægade. Senere er der blevet købt flere ejendomme til. Allerede i 1970 blev naboejendommen, hvori der var slagterforretning, købt. Slagterbutikken og de to lejligheder, der også var i ejendommen, blev lejet ud. I 1973 blev underetagen i den gamle elværksbygning totalt renoveret og udlejet til møbeludstilling. I dag har Torben Stisen sin butik 2'eren i lokalet. I 1980 blev elværkets overetage renoveret og indrettet til kontor og mødelokale, så bestyrelsesmøderne, der tidligere havde været holdt på Jerslev Kro, kunne holdes i egne lokaler. I 1982 købtes endnu et hus, nemlig Ærøgade 2. Huset blev revet ned for at give plads til ny indkørsel og parkering. Samtidig blev en del gamle bygninger bag slagterforretningen rever ned for at give plads til tilbygning af kedelhuset. I 1987 blev varmeværket som det første nord for Limfjorden naturgasfyret. I 1993 omdannedes Jerslev Varmeværk til Jerslev Kraftvarmeværk, der producerede både strøm og varme. I årene 1988 - 98 blev ledningsnettet i hele byen totalt renoveret. Bestyrelsesmedlemmerne i Jerslev Varmeværk har været trofaste, idet der i løbet af de 45 år kun har været 22 bestyrelsesmedlemmer. Der har været tre formænd. Fra 1959 til 1972 var manufakturhandler Carl Børge Hansen formand. Han blev afløst af mekaniker Erling Nielsen, der havde formandsposten i fem år. Siden 1977 har tidl. maskinstationsejer Arne Larsen beklædt posten. Der har også kun været tre varmemestre. Fra starten i 1959 til 1970 var det tidligere elværksbestyrer Verner Larsen, der havde jobbet. Efter en kort periode med forskellige afløsere blev Poul Bistrup ansat i 1972. Efter hans død i 1981 ansattes Gunnar Bonde, der stadig fungerer som varmemester og driftsleder. Varmeværket her ved forskellige lejligheder indbudt til åbent hus, hvor interesserede har haft lejlighed til at se, hvordan et varmeværk fungerer. Hver gang har rigtig mange taget imod indbydelsen. Også ved dette halvrunde jubilæum indbyder bestyrelsen andelshavere, forbrugere, forretningsforbindelser og andre interesserede til åbent hus lørdag. Der bydes på et mindre traktement samt underholdning af Jens Ole fra Swåmpis Venner. ruk